Tukiliitto kehitysvamma-alan toimijoiden kentällä

Kansalais- ja ihmisoikeusjärjestönä kehitysvamma-alan kentällä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on kansalaisjärjestö, jonka jäseninä ovat alueelliset ja paikalliset sekä valtakunnalliset yhdistykset. Yhdistysten toimijoina ovat kansalaiset: kehitysvammaiset ihmiset, heidän omaisensa ja läheisensä, tavoitteitamme kannattavat ihmiset, työntekijät.

Kehitysvammakentällä on paljon muitakin toimijoita. Mitä ne ovat, ja mikä on työnjako?

Tukiliittoa lähinnä olevat, kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään tai alan työnantajia ja -tekijöitä palvelevat järjestöt ovat:

Me Itse ry

 • Kehitysvammaisten ihmisten oma yhdistys.
 • Vuonna 1999 perustettu kansalaisjärjestö, joka puolustaa kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia.
 • Tukee vammaisten osallistumista yhteiskunnan toimintaan tasavertaisina kansalaisina.
 • Ottaa kantaa ja haluaa vaikuttaa.
 • Tukiliiton jäsenyhdistys.

 

FDUV, Förbundet för personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning

 • Edunvalvontajärjestö, joka työskentelee ruotsinkielisten kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä hyväksi.
 • FDUV tarjoaa palveluja myös oppimis- ja kommunikaatiovaikeuksista kärsiville henkilöille.
 • FDUV:n tavoitteena on, että ruotsinkieliset kehitysvammaiset henkilöt saisivat
  • tukea omalla äidinkielellään
  • tasa-arvoisen aseman yhteiskunnassa

 

Steg för Steg

 • Toimii ruotsinkielisten kehitysvammaisten henkilöiden edunvalvontajärjestönä.
 • Kehitysvammaiset henkilöt ovat varsinaisia jäseniä ja muut kiinnostuneet voivat liittyä kannatusjäseniksi.
 • FDUV:n jäsenyhdistys

 

Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

 • Omaisjärjestötaustainen (lähtöisin Tukiliitosta), valtakunnallinen palveluiden kehittäjä ja tuottaja.
  Tärkeimpiä toimintamuotoja:

  • muuttovalmennus, henkilökohtainen avustajatoiminta, ikäperhetoiminta, turvallisuuskoulutus sekä päivätoiminnan ja yksilöllisen asumisen ja niitä koskevan koulutuksen kehittäminen.
  • tilapäishoito: tilapäishoitopalvelut koostuvat valtakunnallisesti järjestetystä kotiin vietävästä perhelomituksesta ja lyhytaikaisesta perhehoidosta sekä paikallisesti räätälöidyistä ryhmälomituksista. Lisäksi Palvelusäätiöllä on tilapäishoitokodit Tampereella ja Helsingissä. Teema- ja harrastekursseja järjestetään eri puolilla Suomea.
  • kiinteistötoimi: Palvelusäätiö hankkii yksilöllisen tarpeen mukaan tukiasuntoja itsenäiseen asumiseen ja rakentaa alueellisen ja paikallisen tarpeen mukaisia palvelukoteja.

 

KVPS Tukena Oy

 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perustama osakeyhtiö, joka tuottaa:
  • asumispalveluita, tukiasumispalveluita, päivätoimintaa, tilapäisasumista, tilapäishoitoa sekä
  • muita palveluita yksilöllisten ja alueellisten tarpeiden pohjalta.

 

Kehitysvammaliitto

 • Yhteiskunnallinen vaikuttaja, tieto-taitokeskus ja yhteistyöfoorumi.
 • Jäsenet ovat kuntayhtymiä, kuntia, seurakuntia, rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä. Kannatusjäsenet ovat yksityisiä ihmisiä.
 • Perustehtävät: tutkimus, kehittämistoiminta, henkilöstön koulutus, materiaalin tuotanto, selkokielisen tiedonvälityksen ja kulttuurin edistäminen, esteettömän ja osallistavan kommunikoinnin ja tietotekniikan käytön edistäminen, tiedotus- ja vaikuttamistoiminta.