Vaikuta ja verkostoidu

Vaikuttamisen keinoja on monenlaisia. Yhteistyö eri verkostojen kanssa on tärkeää.

Yhdistysten vaikuttamistyössä yleisin tapa toimia on ottaa suoraan yhteyttä palvelusta tai tuesta vastaaviin viranhaltijoihin tai päättäjiin. Yhdistykset vaikuttavat paikallisesti osallistumalla esimerkiksi erilaisiin kuntien yhteistyöryhmiin, lehtikirjoituksilla tai lausunnoilla ja kannanotoilla. Vaikuttaminen on tehokkaampaa yhdessä, joten verkostotyö on tärkeää.

Tukiliitto järjestää yhdistysten vaikuttamistoiminnan tueksi muun muassa Aluetreffejä ja Tiedä oikeudet -koulutuksia. Tietoa kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä oikeuksista löydät Tukiliiton Tuki ja neuvot -sivuilta.

 

Verkostoituminen – vaikuttamisen välineenä

Tulevaisuuden vaikuttamisessa nousee paikallinen ja alueellinen verkostotyö tärkeäksi. Jokaisessa maakunnassa on syyskuussa 2017 alkanut järjestöjen verkostoitumishanke Järjestö 2.0 -hankkeet. Nämä verkostohankkeet mahdollistavat järjestöjen maakunnallisen yhteistyörakenteiden kehittämisen. Maakunnallisten hankkeiden lisäksi SOSTE koordinoi valtakunnallisesti näitä maakunnallisia hankkeita.

Näihin maakunnallisiin hankkeiden verkostoihin kannattaa mennä mukaan – yhteistyössä on voimaa! Hankkeet mm. luo materiaalia kaikkien yhdistysten käyttöön. Esimerkiksi Yhteinen Päijät-Häme hankkeen materiaalien Tietopankista löytyy mm. Vaikuttamisenopas yhdistyksille.

Lue lisää maakunnallisesta verkostoyhteistyöstä.

 

Kuntayhteistyö

Hyväksi vaikuttamisen tavaksi paikallisyhdistyksissä on koettu yhdistysaktiivien ja virkamiesten kuntayhteistyöillat. Tilaisuus voi olla yhden kunnan kanssa järjestetty tai alueellinen iltapäivä tai ilta. Teemallinen yhteistyötilaisuus kannattaa suunnitella huolella. Tilaisuuden teemat lähtevät paikkakunnan ja jäsenistön tarpeista. Tällöin jäsenistö saa tarvittaviin kysymyksiin vastauksia.

Tukiliiton aluekoordinaattorit voivat toimia tukiyhdistysten tukena ja apuna näiden tilaisuuksien toteuttamisessa. Ota yhteyttä alueesi koordinaattoriin!

Se kuntayhteistyöilta oli kunnan kanssa tehtävän yhteistyön alku!

 

Verkostoituminen – vapaaehtoistoiminnan virkistykseksi

Verkostoidu paikkakuntasi eri tahojen kanssa. Hyviä verkostoja ovat muun muassa toiset vammaisyhdistykset, sillä heidän vaikuttamisen tarpeet voivat olla samansuuntaisia. Urheiluseurat ovat sopivia kumppaneita kelle tahansa yhdistykselle, samoin kunnan liikuntatoimi. Martat järjestävät monenlaista käytännön toimintaa, joten heihin kannattaa olla yhteyksissä. Samoin seurakunta vaikuttaa monilla eri alueilla. Paikallinen Me itse -ryhmä on tukiyhdistykselle itsestään selvä yhteistyökumppani.

Aloita verkostoituminen vaikkapa pyytämällä paikkakuntasi eri yhdistyksiä yhteisen pöydän ääreen. Tällaisen kokoontumisen voi nimetä  ”Järjestömarkkinoiksi”, jossa jokainen esittelee ensin omaa järjestöään ja sen jälkeen suunnitellaan yhteistä toimintaa. Toiminnan markkinointi on tehokkaampaa, kun kaikki eri tahot levittävät tietoa omilla alueillaan.

  • Osallistu paikkakunnallasi järjestettäviin messuihin ja muihin yhteisiin tapahtumiin ja mainosta  toimintaanne.
  • Varaa messuilta oma markkinointipiste tai mene muuten vain paikalle jakamaan tietoa yhdistyksestänne.
  • Seuraa valtakunnallista toimintaa ja osallistu erilaisiin seminaareihin ja työryhmiin. Jokaisen mielipide on tärkeä ja eri yhdistyksillä on paljon erilaista käytännön kokemusta.

Yhä enemmän kansainvälistyvässä maailmassa ei ole mahdotonta sekään, että yhdistyksenne on yhteydessä muihin maihin ja niiden vammaisjärjestöihin. Näitä yhteyksiä Tukiliitolla ja eräillä tukiyhdistyksillä on jo ollutkin naapurimaihin.

Lue Etelä-Savon tukipiirin yhteistyöstä Viron EIT Tugiliisun kanssa