Vaikuta ja verkostoidu

Vaikuttamisen keinoja ja kohteita on monia.

Yhdistysten vaikuttamistyössä yleisin tapa on ottaa suoraan yhteyttä siihen tahoon, johon haluitaan vaikuttaa esimerkiksi palvelusta tai tuesta vastaaviin viranhaltijoihin tai päättäjiin. Yhdistykset vaikuttavat paikallisesti osallistumalla esimerkiksi erilaisiin kuntien yhteistyöryhmiin, lehtikirjoituksilla tai lausunnoilla ja kannanotoilla. Vaikuttaminen on tehokkaampaa yhdessä, joten verkostotyö on tärkeää.

Yhdistykset voivat vaikuttaa myös liiton toimintaan esimerkiksi vastaamalla kyselyihin, antamalla suoraan tai eri tilaisuuksissa palautetta tai tekemällä aloitteita liittohallitukselle tai liittokokoukselle.

Tukiliitto järjestää yhdistysten paikallisen vaikuttamistoiminnan tueksi muun muassa Aluetreffejä ja yhdistysten kanssa yhteistyössä Tiedä oikeudet -koulutuksia. Tietoa kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä oikeuksista löydät Tukiliiton Tuki ja neuvot -sivuilta.

 

Verkostoituminen – vapaaehtoistoiminnan virkistykseksi

Verkostoidu paikkakuntasi eri tahojen kanssa. Hyviä verkostoja ovat muun muassa toiset vammaisyhdistykset, sillä heidän vaikuttamisen tarpeet voivat olla samansuuntaisia. Urheiluseurat ovat sopivia kumppaneita kelle tahansa yhdistykselle, samoin kunnan liikuntatoimi. Martat ja seurakunnat järjestävät monenlaista käytännön toimintaa, joten heihin kannattaa olla yhteyksissä. Paikallinen Me itse -ryhmä on tukiyhdistykselle itsestään selvä yhteistyökumppani.

Aloita verkostoituminen pyytämällä paikkakuntasi eri yhdistyksiä yhteisen pöydän ääreen. Tällaisen kokoontumisen voi nimetä  ”Järjestömarkkinoiksi”, jossa jokainen esittelee ensin omaa järjestöään ja sen jälkeen suunnitellaan yhteistä toimintaa. Toiminnan markkinointi on tehokkaampaa, kun kaikki eri tahot levittävät tietoa omilla alueillaan.

  • Osallistu paikkakunnallasi järjestettäviin messuihin ja muihin yhteisiin tapahtumiin ja mainosta  toimintaanne.
  • Varaa messuilta oma markkinointipiste tai mene muuten vain paikalle jakamaan tietoa yhdistyksestänne.
  • Seuraa valtakunnallista toimintaa ja osallistu erilaisiin seminaareihin ja työryhmiin. Jokaisen mielipide on tärkeä ja eri yhdistyksillä on paljon erilaista käytännön kokemusta.

Yhä enemmän kansainvälistyvässä maailmassa ei ole mahdotonta sekään, että yhdistyksenne on yhteydessä muihin maihin ja niiden vammaisjärjestöihin. Näitä yhteyksiä Tukiliitolla ja eräillä tukiyhdistyksillä on jo ollutkin naapurimaihin.

Lue Etelä-Savon tukipiirin yhteistyöstä Viron EIT Tugiliisun kanssa