Muutoksenhaku

Sivua päivitetään. Uuden vammaispalvelulain oli tarkoitus tulla voimaan 1.10.2023. Eduskunta kuitenkin hyväksyi 27.9.2023 lain voimaantulon siirtämisen. Uusi voimaantulopäivä on 1.1.2025.

Hyväksytyn esityksen mukaan voimaantulon viivästyttämisen taustalla on tarkoitus varmistaa, että vammaispalvelulain soveltamisala turvaa vammaisten henkilöiden oikeuden saada tarvitsemansa palvelut ja että uuden vammaispalvelulain mukaisille palveluille on riittävä rahoitus.

Lisäksi esityksessä todetaan, että ”[v]ammaispalvelulain ja kehitysvammalain sekä niihin liittyvien lakien voimaantuloajankohdan siirtämisen tavoitteena on varata aikaa uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa koskevien säännösmuutosten valmistelulle sekä vaikutusten arvioinnille yhteistyössä tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.”

Esityksen ja sen eduskuntakäsittelyn perusteella on vielä epäselvää, minkälaisia säännösmuutoksia lain soveltamisalaan suunnitellaan tehtävän ja avataanko lakia mahdollisesti myös muilta osin.