Henkilökohtainen budjetti

Sote-uudistuksessa on tarkoitus ottaa käyttöön henkilökohtainen budjetti paljon palveluita tarvitseville vammaisille henkilöille.

Osana asiakkaan valinnanvapauden lisäämistä sote-uudistuksen yhteydessä on tarkoitus ottaa vuoden 2022 alusta alkaen käyttöön henkilökohtainen budjetti esimerkiksi jatkuvaa ja laaja-alaista tukea tarvitsevien vammaisten henkilöiden palveluissa.

Henkilökohtainen budjetti pähkinänkuoressa

Valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan asiakkaan palveluntarve arvioidaan, ja hänelle tehdään asiakassuunnitelma, jonka perusteella määritellään henkilökohtaisen budjetin sisältö ja suuruus. Asiakas päättää sitten itse, mistä hän tällä budjetilla hankkii asiakassuunnitelman mukaiset palvelut, jolloin hän voi saada paremmin yksilölliseen tilanteeseensa sopivia palveluita. Kehitysvammaisen asiakkaan tulee saada henkilökohtaisen budjetin suunnitteluun ja hallinnointiin tarvitsemansa tuki.

Asiakkaan tilille ei suunnitellussa mallissa siirretä rahaa, vaan palveluiden järjestämisestä vastaava taho (sote-uudistuksen toteutuessa maakunta) maksaa suoraan asiakkaan valitsemalle palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset.

Henkilökohtaiseen budjettiin oikeutettu asiakas voi valinnanvapauslakiehdotuksen mukaan kieltäytyä hänelle tarjotusta henkilökohtaisesta budjetista, jolloin hänen tarvitsemansa palvelut järjestetään hänelle muulla tavoin.

Henkilökohtainen budjetti on kokeilussa

Henkilökohtaista budjettia kokeillaan jo rajoitetuilla asiakasryhmillä joissain kunnissa ja kuntayhtymissä. Lisätietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista ja näistä kokeiluista löytyy henkilokohtainenbudjetointi.fi-sivustolta. Myös Kehitysvammaisten Palvelusäätiön perustaman henkilökohtaisen budjetoinnin keskus Suunnan verkkosivuilla on tietoa henkilökohtaisesta budjetoinnista. Sote- ja maakuntauudistuksista sekä niihin liittyvistä lainsäädäntöhankkeista on paljon tietoa alueuudistus.fi -sivustolla.

Tukiliiton sote-uudistukseen liittyvästä vaikuttamistyöstä kerrotaan Tukiliitto vaikuttaa -sivulla.