Maksuton oikeusapu

Vähävarainen henkilö voi saada oikeusapua maksutta tai pientä omavastuuta vastaan.

Maksuton oikeusapu

Yksityinen henkilö voi saada oikeudenkäynneissä ja muissa oikeudellisissa asioissa oikeusapua. Oikeusapu tarkoittaa sitä, että henkilön oikeudellista asiaa varten tarvitsema avustaja maksetaan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeudenkäyntiasioissa oikeusapua tarjoavat valtion oikeusaputoimistoissa työskentelevät julkiset oikeusavustajat sekä yksityiset asianajajat ja muut lakimiehet. Muissa oikeudellisissa asioissa (esimerkiksi asiakirjojen laatiminen ja yleinen oikeudellinen neuvonta) oikeusapua voi saada julkisilta oikeusavustajilta.

Vähävaraisimmille henkilöille oikeusapu on ilmaista. Muiden on maksettava se osittain itse. Henkilön käyttövarojen perusteella määräytyy, saako hän oikeusapua ilmaiseksi vai omavastuuta vastaan. Esimerkiksi yksinäisen henkilön on mahdollista saada ilmaista oikeusapua, jos hänen käyttövaransa kuukausittain ovat enintään 600 euroa. Sen sijaan yli 1300 euron käyttövaroilla ei oikeusapua myönnetä lainkaan.

Oikeusapua ei myöskään yleensä myönnetä, jos sitä hakevalla on asian käsittelyn kattava oikeusturvavakuutus. Oikeusapu ei korvaa oikeudenkäyntikuluja, jotka yleisessä tuomioistuimessa kuten käräjäoikeudessa asian hävinnyt osapuoli tuomitaan vastapuolelle maksamaan.

Oikeusapua voi hakea miltä tahansa oikeusaputoimistolta hakijan asuinpaikasta riippumatta. Usein asiakas ottaa ensiksi yhteyttä valitsemaansa avustajaan, joka voi tehdä hakemuksen oikeusavun saamiseksi. Oikeusapuhakemuksen voi tehdä myös internetissä.

Lisätietoa oikeusavusta sekä oikeusaputoimistojen yhteystiedot saa oikeuslaitoksen verkkosivuilta. Sosiaalioikeuteen erikoistuneiden asianajajien ja muiden lakimiesten yhteystietoja löytyy internetistä.

Lainsäädäntöä

Oikeusapulaki 5.4.2002/257