Henkilökohtaisen avun hakeminen

Henkilökohtaista apua haetaan oman hyvinvointialueen vammaispalveluista.

Mistä henkilökohtaista apua haetaan?

Henkilökohtaista apua haetaan oman hyvinvointialueen vammaispalveluista vapaamuotoisella hakemuksella tai alueen käyttämällä hakulomakkeella. Henkilökohtaisen avun määrä määritellään palvelusuunnitelmassa. Henkilökohtaisen avun saaminen ei riipu diagnoosista. Pääsääntöisesti henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei tähän ole erityisen painavaa syytä.

Vaikeavammaisten henkilöiden henkilökohtainen apu kuuluu vammaispalvelulain mukaan hyvinvointialueen erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin, mikä tarkoittaa, että hyvinvointialueen on varattava palveluun tarvetta vastaavat määrärahat.

Henkilökohtainen apu on käyttäjälleen maksuton palvelu.

Lainsäädäntö

Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380