Tavoite 24

Tavoite 24 on järjestöjen yhteistyöverkosto, jossa edistetään yhdenvertaista koulua ja jatko-opiskelua.

Tavoite 24 – mukana vai ei?

Tavoite 24 on saanut nimensä YK:n vammaissopimuksen artiklasta 24. Sen mukaan vammaisille henkilöille on varmistettava mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen syrjimättä ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vammaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen osallisuuttaan menettämättä.

Peruskoulun lisäksi nuorella on oikeus jatko-opintoihin, jotka tukevat tulevaisuutta aidosti osallisena kansalaisena.

Tavoite 24 on järjestöjen yhteistyöverkosto, joka pyrkii vaikuttamaan koulutuspolitiikkaan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lisäksi verkostoon kuuluvat ADHD-liitto, Autismi- ja AspergerliittoFDUVKehitysvammaliitto, Me osalliset – Vi delaktiga, sekä Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

Oikeus ei toteudu

Oikeus yhdenvertaiseen opiskeluun ei kuitenkaan käytännössä toteudu. Käytännössä monet vammaiset lapset käyvät koulua muista erillään erityisluokissa tai erityiskouluissa, vaikka lapsi ja hänen vanhempansa toisin haluaisivat. Ammatilliset opinnot tyssäävät helposti vaihtoehtojen ja riittävän tuen puutteeseen.

Tavoite 24-verkoston tavoite on kaikille yhteinen koulu. Mahdollisimman laaja osallisuus koulussa mahdollistaa monipuolisempia opintopolkuja ja parantaa mahdollisuutta päästä työelämään.

Kouluinkluusio ei tarkoita sitä, että vammainen oppilas siirretään yleisopetukseen ilman tukea. Kouluinkluusio ei ole säästökeino, mutta se ei myöskään välttämättä tuo lisäkustannuksia.

Muutoksen tiellä

Suurimpana esteenä muutokselle ovat asenteet ja luutuneet käytännöt. Vammaisille nuorille luotu ”uraputki” erityiskoulun kautta eläkkeelle on voimissaan eikä monissa kunnissa mietitä sille vaihtoehtoja.

Tavoite 24 kysyy, onko meillä varaa ylläpitää koulutusjärjestelmää,  joka ei johda työelämään, vaan eristää vammaisen nuoren ja sysää hänet parikymppisenä eläkkeelle. Vai olisiko meillä mahdollisuus kehittää aitoa osallisuutta opetuksessa ja auttaa nuoria löytämään oman tulevaisuutensa avaimia?

Kuntapäättäjän työlista

  • Jokaisen oppilaan ja hänen perheensä yksilöllisten toiveiden kuuntelua ja kunnioittaminen.
  • Tarvittava tuki on vietävä sinne, missä oppilaat ovat, eikä päinvastoin.
  • Resurssien turvaaminen.
  • Henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen turvaaminen opiskelussa.
  • Oppimisympäristöjen kehittäminen saavutettaviksi ja myös fyysisesti esteettömiksi.
  • Yhteistyön rakentaminen sosiaali- ja terveystoimen ja sivistys- ja koulutoimen välille.