Lapsen oma elämä

Kaikilla lapsilla on oikeus ajatella, valita, kommunikoida ja toimia.

Mitä tarkoittaa lapsen osallisuus?

Osallisuus on tasa-arvoista ja täysivaltaista toimimista lähiyhteisöissä sekä koko yhteiskunnassa. Jokaisella meistä on oikeus osallistua itselle mieleiseen toimintaan, vaikuttaa omaan elämään ja päättää itse omista asioista sekä olla mukana päättämässa lähi-yhteisön yhteisistä asioista.

Lapsen oikeudet on suojattu lainsäädännöllä

Lapsen oikeus osallisuuteen on suojattu lainsäädännössä, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Kehitysvammaisella tai samankaltaista tukea tarvitsevalla lapsella on täysin samat oikeidet kasvaa itsekseen ja osaksi yhteiskuntaa, kuin muillakin lapsilla. Tukea tarvitsevan lapsen osallisuutta arjessa voi edistää esimerkiksi henkilökohtaisella avulla. Henkilökohtaista apua voi saada omasta kotikunnasta iästä riippumatta. Henkilökohtaista apua voi käyttää arjen toimissa, oppimisen tukena ja vapaa-ajanvietossa.

Kouluinkluusio

Lapselle tärkeä yhteisö on koulu. Kouluinkluusio tarkoitaa sitä, että kehitysvammainen tai samankaltaista tukea tarvitseva oppilas on osana yleisopetusta. Lapsen tuki opetuksessa on järjestettävä siten, että hän voi opiskella, toimia ja kommunikoida hänelle sopivalla tavalla muiden oppilaiden ja aikuisten kanssa. Osallisuuden kokemus perusopetuksessa mahdollistaa monipuolisempia opintopolkuja ja parantaa mahdollisuutta päästä työelämään.

Saga Hänninen kertoo omasta arjesta ja unelmista. Katso alla oleva video.