Saavutettavuus

Jokainen ihminen on erilainen yksilö. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että huomioidaan ihmisten moninaisuus ja yksilölliset tavat toimia.

Tätä tavoittelemme

Saavutettavuus lisää mahdollisuuksia toimia itse ja olla yhdenvertainen muiden kanssa.

Kansalaistoiminnan, kulttuurin, harrastusten, yhteisöjen ja tiedon pariin voi tulla sellaisena kuin on. Kaikkia yhteisön jäseniä koskevat samat säännöt, mutta yksilöiden moninaisuus ja mahdollinen tuen tarve on otettu huomioon. Ymmärtämisen esteitä on poistettu käyttämällä ymmärtämistä tukevia menetelmiä kuten selkokieltä ja kuvia.

Palvelut on suunniteltu kaikille sopiviksi.

Nykytilanne

Saavutettavuus nähdään usein vain fyysisen ympäristön esteettömyyden ja tietyn kokoisten oviaukkojen kautta. Saavutettavuus on kuitenkin paljon muutakin. Käytämme liian vaikeaa kieltä, mikä vaikeuttaa asioiden ymmärtämistä. Selkokielistä materiaalia on aivan liian vähän saatavilla. Se vähentää kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia hankkia mahdollisimman itsenäisesti tietoa ja vaikuttaa omiin sekä yhteisiin asioihin. Tiedon saamiseen saattaa vaikuttaa myös henkilön lähipiiri.

Yksilöiden moninaisuutta ei huomioida, vaan niputamme kokonaisia ihmisryhmiä.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Julkaisemme selkokielistä materiaalia.

Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa selkeän viestinnän ja sitä kautta saavutettavuuden ja ymmärtämisen parantamiseksi.