Vertaistuki

Vertaisuus antaa voimaa. Asioiden jakaminen toisten kanssa antaa uusia näkökulmia ja auttaa jaksamaan.

Vertaisuus – ymmärretyksi tulemisen ja samankaltaisuuden kokemus syntyy ihmisten välille, kun heidän elämänkokemuksistaan tai elämäntilanteestaan löytyy yhdistävä tekijä.

Vaikka jokainen perhe elää tavallaan, samankaltaisia asioita kokeneilla on mahdollista jakaa keskenään kokemuksia, joita muilla ei ole. Yhdessä keskustellaan vanhempana jaksamisen keinoista ja rohkaistaan tarvittavien palveluiden ja tukien hankkimiseen. Kokemuksia voidaan vaihtaa kahden kesken, vertaistukiryhmissä ja internetin keskustelupalstoilla.

Vertaistukiryhmä on mainio tapa päästä kosketuksiin vertaisten perheiden kanssa. Kun useampi kokoontuu, kierrätettävää kokemusta ja vaihdettavaa tietoa kertyy kätevästi yhteen. Ryhmänä on myös mahdollista tehdä yhdessä kiinnostavia ja iloa tuottavia asioita tai vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tarvitsemiin palveluihin.

Kuva: Linda Saukko-Rauta

Onko teidän yhdistyksellä tarvetta vertaistukiryhmälle?

Tukiliitto tarjoaa  paikallisen vertaisryhmän käynnistämiseksi seuraavaa:

 • Tarjoamme käynnistämistukea paikkakunnalla (työntekijä mukana 1-3 kertaa) ja etäneuvontaa tarpeen mukaan.
 • Tukiliitto järjestää vertaisohjaajille verkkotukea ja vuosittaisen koulutus- ja virkistyspäivän
 • Paikallisen sekä verkkoryhmän perustamiseen ja toteuttamiseen toiminta-avustus, joka haettavissa aina tammikuussa.

Yhdistyksen tehtävä on hankkia ryhmälle vetäjä(t), tiedottaa ryhmästä ja hoitaa muut käytännön asiat (kuten tilat, lastenhoito ja tarjoilut.)  Yhdistys kartoittaa myös paikalliset yhteistyökumppanit, joiden kanssa ryhmän voisi mahdollisesti perustaa. Tukiliiton työntekijä voi auttaa ryhmän sisällön suunnittelussa ja konkreettisesti ryhmän käynnistämisvaiheessa (1-3 kertaa).

Haluaisitteko perustaa vertaisryhmän verkkoon? Tukiliitto tarjoaa ryhmälle verkkoalustan ja auttaa alkuun ryhmän perustamisessa sekä tarjoaa neuvontaa tarpeen mukaan.  Tarjoamme yhdistysten käyttöön avaimet käteen – ja omatoimimalleja vertaisryhmän perustamiseen verkkoon. Tarjoamme yhdistyksille apua tarpeiden ja toiveiden mukaan. Verkkoon perustettava ryhmä on usein halvempaa kuin liveryhmä, koska esim. tiloihin ja lastenhoitoon liittyvät kulut jäävät pois.

Kun mietitte vertaisryhmän käynnistämistä, pohtikaa seuraavia seikkoja:

Vetäjä

Ryhmälle tarvitaan tietysti vetäjä, tai parhaassa tapauksessa vetäjäpari. Usein miten on hyvä, että ryhmän vetovastuu jakaantuu kahden henkilön kesken. Parin kanssa on mahdollista käydä vertaistuellisia keskusteluja ryhmän vetämisestä.

Viestintä

Kun suunnittelet vertaisryhmän perustamista, ensiksi pitää miettiä miten kerrot muille ryhmästä. Nykyaikana viestinnässä korostuu erityisesti sähköisten kanavien merkitys.  Mieti millä välineillä tavoitat parhaiten väkeä suhteessa työpanokseen. Viestintäkanavia ovat mm.:

 • Facebook (huomioi erityisesti ryhmät, joissa kohdejoukkoa saattaa liikkua)
 • Yhdistysten tiedotus (jäsenkirjeet, suora s-posti tiedotus jne.)
 • Ilmoitustaulut keskeisillä paikoilla
 • Tuttavien kautta tiedotus

Vinkkejä viestintään (siirry sivulle:
www.jelli.fi/jarjestotoiminta/yhdistyksen-viestinta-ja-markkinointi/

Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

Kenelle ryhmä on tarkoitettu? Ennen ryhmän käynnistämistä pitää päättää myös onko se suljettu vai avoin. Avoin ryhmä tarkoittaa sitä, että ryhmään voi tulla aina uusia osallistujia. Suljettuun ryhmään ei taas oteta uusia osallistujia sen käynnistymien jälkeen. Etukäteen pitää päättää myös se, kuinka usein ryhmä kokoontuu. On järkevää päättää heti alussa myös se, miten pitkään ryhmä on toiminnassa, esim. puoli vuotta.

Ryhmän kohdejoukkona voivat olla esimerkiksi:

 • Pienten lasten vanhemmat
 • Itsenäistyvien nuorten vanhemmat
 • Aikuisten lasten vanhemmat

Verkostot

Kun pohditte ryhmän käynnistämistä, selvitä kaikki paikkakunnalla (ja myös seutukunnalla) toimivat yhdistykset. Olisiko mahdollista yhdistää voimia vaikkapa lasten omaishoitajien tai Leijonaemojen kanssa?

Resurssit

Tämä kohta on yksi tärkeimmistä. Jotta ryhmän toiminta voi alkaa, sille tarvitaan tilat. Niitä voit tiedustella esim. seurakunnalta, kunnalta tai eri järjestöiltä. Myös joillakin paikkakunnilla toimivista perheentaloista voi löytyä tilaa etenkin ilta-aikaan. Ryhmän pyörittämiseen voit hakea tukea esim. opintokeskus Sivikseltä. Tukiliitolta voitte hakea toimintarahaa aina kalenterivuoden alussa. Suurin kustannuserä voi olla lastenhoidon järjestäminen.

Sisältö

Ryhmä voi kokoontua vapaamuotoisesti kahvikupin äärellä ilman sen kummempaa teemaa. Voi olla kuitenkin hyödyllistä, että ryhmässä on käsittelyssä myös osallistujia kiinnostavia teemoja. Tämä voi helpottaa ryhmän ohjaajan tehtävää. Voikin olla hyödyllistä, että ryhmässä käy toisinaan ulkopuolisia alustajia esim. jostain järjestöstä tai kunnasta.

Teemana voi olla esimerkiksi:

 • Kouluasiat
 • Vanhemmuus
 • Kommunikaatiovinkit arkeen
 • Asumisen unelmat
 • jne…

Tietolähteitä:

Koulutan vertaisryhmän osaajia -opas (siirry Kansalaisareenan sivulle)

Vertaisryhmätoiminnan opas (selkokielinen) (siirry Vertaistoimijat.fi -sivulle)

Vertaistoiminta kannattaa -käsikirja (siirry Kansalaisareenan sivulle)

www.kvtuki57.fi/yhdistys/julkaisut/vertaistoiminnan-materiaalipankki (siirry sivulle)

Kohtaamisia somessa?

Tukiliiton Facebook-sivulla on jo yli 12 000 tykkääjää. Liity elävään yhteisöön!
Klikkaa itsesi mukaan tästä
www.facebook.com/Tukiliitto