Tukea harvinaiseen murrosikään – nuorten perhekurssit

Järjestämme tavoitteellisia, ryhmämuotoisia kursseja perheille, joissa on noin 13–17-vuotias harvinaista sairautta sairastava nuori.

Perhekurssin tavoitteena on tukea nuorta ja hänen läheisiään arjessa harvinaisen sairauden kanssa. Kursseilla käsitellään hoitoon, kuntoutukseen ja nuoren kehityksen tukemiseen liittyviä ajankohtaisia asioita perheiden omista tavoitteista lähtien, vertaistukea hyödyntäen. Kursseilla keskitytään nuoruusiän taitekohtaan. Kurssien kohderyhmät vaihtelevat vuosittain.

Ensivuoden harvinaisnuorten perhekurssit ovat suunnitteilla ja ajankohdat julkaistaan tammikuussa 2023!

 

Kurssien sisältö

Nuorten kurssit tarjoavat koko perheelle aikaa olla yhdessä poissa arjen kiireistä sekä mahdollistavat ajatusten ja kokemusten jakamisen muiden perheiden kanssa. Kurssilla tuetaan vanhempia nuoren murrosiän tuomien haasteiden keskellä. Vanhempien ohjelma sisältää ohjattuja ryhmäkeskusteluja ja eri alojen asiantuntijoiden pitämiä tiedollisia osuuksia nuoruusikään liittyvistä teemoista, kuten opiskelu ja työelämä, itsenäinen asuminen, ihmissuhteet ja seksuaalisuus sekä itsetunto ja psyykkinen terveys. Nuorille ja sisaruksille on kurssilla päivisin omaa ohjelmaa, joka pitää sisällään ohjattua pienryhmätoimintaa. Nuorten ja sisarusten ohjelmassa käsitellään ryhmän tarpeista nousevia teemoja erilaisin toiminnallisin menetelmin unohtamatta mukavaa yhdessäoloa ja hauskanpitoa. Lisäksi kurssilla on koko perheen yhteistä ohjelmaa. Hybridikurssilla vanhemmille suunnatut luennot ovat pääasiassa etätoteutuksena ja koko perheen yhteinen ohjelma ja nuorten ohjelma viikonlopputapaamisessa.

Kurssille hakeminen

Kurssille haetaan täyttämällä hakulomake verkossa. Ilmoittautuminen avautuu myöhemmin.

Kurssin järjestää Harvinaiskeskus Norio ja sen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Osallistujille kurssi on maksuton. Matkakuluista perheet huolehtivat itse, eikä niihin ole mahdollista hakea Kelan matkakorvausta.

Tarkista kunkin kurssin viimeinen hakupäivä ja hae kurssille ajoissa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista viikon sisällä hakuajan päättymisestä. Kurssille voidaan valita enintään kahdeksan perhettä.

Lämpimästi tervetuloa kurssille!