Näin kokemustoimijaverkosto toimii

Kokemustoimijaverkosto on tehnyt itselleen toimintasäännöt

 

 

Toimikausi

Kokemustoimjaverkoston jäsenenä voi olla kerralla 3 vuotta.
Vuoden tauon jälkeen, voi hakea jäseneksi uudelleen.
Verkostossa on mukana kerralla noin 30 henkilöä.
Seuraava uusi toimikausi alkaa 2024.

Joka vuosi tarkistetaan, ketkä haluavat jatkaa
ja verkostosta voi jäädä pois tuossa vaiheessa.

Nykyisestä verkostosta jää pois vuoden 2023 lopussa 8 henkilöä.
Pois jäävät henkilöt voivat ilmoittautua itse tai valinta tehdään yhdessä/arpomalla.
Vuoden 2024 lopussa jää pois 8-10 henkilöä.
Vuoden 2025 lopussa 8-10 henkilö jne.

Vuodesta 2027 pois jäädään pois toimikausittain (3 vuotta).

 

Uudet jäsenet

Syksyllä 2023 voi hakea mukaan uusia jäseniä.
Uudet jäsenet aloittavat verkostossa  vuonna 2024.
Uusia jäseniä valitaan 8-10 henkilöä.

Uudet jäsenet valitsee Tukiliiton työntekijä,
yhdessä kokemustoimijaverkoston kanssa.

Hakijat ilmoittautuvat Tukiliiton työntekijälle syksyllä 2023.
Perusteena valinnalle on,
että on innostunut vaikuttamaan ja haluaa oppia uutta.
Hakijalla tulee olla verkkoyhteys kännykällä tai tietokoneella.
Verkosto toimii netissä.

Hakijan valintaan voi vaikuttaa,
että verkosto tarvitsee osaajia tietystä aiheesta.
Ryhmään valitaan jäseniä tasaisesti ympäri Suomea.

 

Kokoontuminen

Kokemustoimijaverkosto kokoontuu 1 kertaa kuukaudessa teams -sovelluksessa.
Kasvokkain tapaamisia järjestetään mahdollisuuksien mukaan
eri paikkakunnilla 1-2 kappaletta/vuosi.

Vaikuttamistehtäviä annetaan tasaisesti kaikille mahdollisuuksien mukaan.

Verkosto tiedottaa kirjeillä ja sähköpostilla, whatsapilla sekä
suljetussa facebookryhmässä.
Jokainen voi valita itselleen mieleisen tiedotuskanavan.

 

Nämä toimintasäännöt on tehty yhdessä verkoston kanssa vuonna 2022.