Siirry sisältöön
hero_image.alt

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toiminta on Kehitysvammaisten Tukiliiton ja Teatteri Telakan kehittämä ryhmätyöskentelyn muoto.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toiminta kokoaa yhteen nuoret-ja aikuiset tukea tarvitsevat sekä heidän lähi-ihmisensä. Rohkaisemme toiminassa esittämään omia mielipiteitä ja toimimaan tasavertaisina kansalaisina. Roolityöskentelyllä ryhmissä houkuttelemme esiin tukea tarvitsen ihmisen omakohtaisia ja luovia ratkaisuja käsiteltävään asiaan tai ongelmaan. Kokemuksellinen ja taitoja kartuttava oppiminen helpottaa jokaisen ominta tapaa ilmaista itseään.

 

Vuorovaikutuksen merkitys

Vuorovaikutus on paljon muutakin kuin puhetta. Teatterilähtöisessä työskentelytavassa osallistujat käyttävät kehoa, eleitä, ilmeitä, ääniä, kuvia jne. Monipuolinen vuorovaikutus mahdollistaa monenlaisten ihmisten yhdessä työskentelemisen vaikka puhetta ei olisi.

Hyvä itsetunto ja rohkeus omien mielipiteiden esittämiseen vaikuttaa valmiuksiin toimia tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tukea tarvitsevan henkilön lähi-ihmiset kuten omaiset, ystävät, asuntola tai toimintakeskuksen työntekijät ovat tärkeässä roolissa. Teatterista voimaa vuorovaikutukseen toiminnassa lähi-ihmiset ovat ryhmätoiminnassa mukana. Lähi-ihmisten osallistuminen aktivoi opittujen taitojen käyttöä arjessa. Ryhmätoiminnan tavoitteita ovat

  • Oman itseilmaisun löytäminen
  • Yhteiskunnan jäsenenä näkyminen ja vaikuttaminen
  • Ratkaisujen löytäminen arjen ongelmiin ja toimintamalleihin.

Teatterilähtöisen työskentelyn tavoitteena ei ole tehdä teatteriesityksiä. Esityksiä saa syntyä, jos esitykselle tulee tarve. Työskentelyssä omat elämykset, luovat voimavarat, osallisuus ja vuorovaikutus toisten kanssa mahdollistivat voimaantumisen, itsensä tuntemisen ja kehittämisen.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen toiminnassa on vuorovaikutus ja ymmärrys, mutta se samalla antaa kokemuksia ja lisää tietoisuutta eri taiteenlajeista.

 

Teatterilähtöinen toiminta

Harjoitukset joita ryhmissä toteutetaan perustuvat teatteri harjoitteisiin ja ne ovat valikoituneet vuorovaikutusta tukeviksi. Harjoitteiden tukena käytämme kuvia, selkeää kieltä ja tukiviittomia ymmärryksen tukena.

 

Struktuuri ohjaa toimintaa

Ryhmän tapaaminen kestää 1,5 tuntia. Sama toiminta järjestys tuo tuttuutta, toistuvuutta ja turvallisuutta. Ryhmä alkaa aina kuulumiskierroksella, jossa jokainen saa kertoa sen mitä itse haluaa omista kuulumisistaan.

Seuraavaksi lämmittelyharjoitukset vievät toimintaan, joka voi olla esimerkiksi pienten tarinoiden tekemistä kuvakorteista. Toiminnan teemat syntyvät ryhmän tarpeista ja toiveista.

Ryhmä päätetään aina yhdessä.

 

Tavoitteellinen toiminta

Yhdessä tekeminen on tavoitteellista. Tavoitteet voivat olla ryhmän yhteisiä tai yksilöllisiä. Ryhmässä voidaan koota omat tavoitteet yhteiseksi tavoitepuuksi. Lisäksi voidaan toiminnan tukena käyttää päiväkirjaa omien tavoitteiden asettamisessa ja seuraamisessa. Päiväkirja toimii myös muistin tukena.

 

Yhteistyö

Kulttuurin ja sosiaalialan ammattilaisen yhdistäminen toimivaksi työpariksi on ollut Teatterista voimaa vuorovaikutuksessa yksi pitkäkestoisista tehtävistä. Työparityö vaati harjoittelua, puhumista ja kuuntelemista sekä roolien auki puhumista ja sopimista.

Työparina ovat toimineet Petri Mäkipää (teatteriopettaja Teatteri Telakka) ja Anne Vuorenpää (koulutussuunnittelija/sosionomi AMK, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry). Toiminnan esite täältä.


Pääkuvassa: ryhmätuokio alkaa ja päättyy rinkiin. Kuvaaja Katja Korpela.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -opas

Oppaasta löydät tiedot ja ohjeet teatteritoiminnan järjestämiseen.

Lataa tiedosto Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -opas (pdf)
Anne Vuorenpää.

Anne Vuorenpää

Suunnittelija

Puhelinnumero: 040 6418 025

Sähköposti: anne.vuorenpaa@tukiliitto.fi

Aarne ja Aune -hanke 2018 – 2021 sekä
Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -koulutukset.

 

Tuotteita ostoskorissa: 0 Ostoskori