Valitus

Jos viranomainen ei muuta päätöstä oikaisuvaatimuksen jälkeen, voit tehdä päätöksestä valituksen.

Jos viranomainen ei muuta päätöstä oikaisuvaatimuksen jälkeen, voit tehdä päätöksestä valituksen.
Lähetä valitus hallinto-oikeudelle.

Et voi valittaa kaikista päätöksistä

Et voi valittaa sellaisesta kielteisestä päätöksestä, joka koskee terveydenhuollon hoitoratkaisuja.
Hoitoratkaisu on esimerkiksi lääkärin päätös siitä, mitä lääkettä hän määrää sinulle tai mitä kuntoutusta hän suosittelee sinulle.
Jos olet hoitoratkaisusta eri mieltä, sinun täytyy tehdä päätöksestä muistutus tai kantelu.

Jos haluat tehdä valituksen, pyydä apua sen tekemiseen esimerkiksi ohjaajalta, tukihenkilöltä tai läheiseltäsi.

Voitte katsoa yhdessä lisätietoja Tukiliiton yleiskieliseltä sivulta Muutoksenhaku ja kantelut.
Linkki aukeaa uuteen välilehteen.

Muista lähettää valitus valitusaikana, muuten hallinto-oikeus ei käsittele sitä.

Mikä on valitusaika?

Jokaisessa päätöksessä on valitusaika.
Se tarkoittaa päivämäärää, jota ennen valituksen täytyy olla perillä hallinto-oikeudessa.
Hallinto-oikeus ei käsittele myöhästyneitä hakemuksia.

Valitusaika alkaa siitä päivästä, kun olet saanut päätöksen postissa kotiisi.
Virallisesti katsotaan, että olet saanut päätöksen seitsemäntenä päivänä päätöksen lähetyspäivästä.
Yleensä valitusaika on 30 päivää.
Katso valitusaika päätöksestä.