Asuminen

Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus valita, missä ja kenen kanssa he haluavat asua.

Kaikilla Suomessa asuvilla on oikeus valita, missä ja kenen kanssa he haluavat asua.
Tämä oikeus on myös jokaisella vammaisella ihmisellä.

Kukaan ei saa pakottaa vammaista ihmistä muuttamaan, jos hän ei tahdo.

Laki vaatii, että kehitysvammaisille ihmisille täytyy löytää koti, joka ei ole laitoksessa.

Vammaisen ihmisen asumisesta saa periä vain ylläpitomaksua.
Se tarkoittaa, että maksua saa periä vain:

  • vuokrasta
  • ruoasta
  • pesuaineista
  • sähköstä ja vedestä.

Vammaiselta ihmiseltä ei saa periä maksua sellaisesta tuesta ja ohjauksesta, jota hän tarvitsee asumisessa siksi, että hänellä on vamma.

Jokaisella vammaisella ihmisellä on oikeus kotiin, jossa hänen on helppo asua.
Siksi hänellä on oikeus asunnon muutostöihin.
Muutostyöt ovat rakennustöitä, kuten ovien levennys tai kynnysten poisto.