Palveluiden järjestäminen

Vammaisella ihmisellä on oikeus palveluihin.

Vammaisella ihmisellä on oikeus palveluihin

Vammaisella ihmisellä ja hänen perheellään on oikeus saada sellaisia palveluja, jotka parhaiten auttavat heitä arjessa.

Erityistä tukea tarvitseva ihminen, hänen perheensä ja vammaispalvelujen työntekijät miettivät yhdessä, mitkä palvelut olisivat tarpeellisia.

Tämän jälkeen vammaispalvelujen työntekijä tekee palvelusuunnitelman.
Palvelusuunnitelma on asiakirja, johon työntekijä kirjoittaa, mitä apua, tukea ja palveluja vammainen ihminen ja hänen perheensä tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa.

Tukea tarvitsevan ihmisen lisäksi myös perheenjäsenet, terapeutit, opettajat tai muut tärkeät ihmiset voivat olla mukana tekemässä  palvelusuunnitelmaa.

Aina viranomainen ei myönnä palveluja, joita olet hakenut

Aina viranomainen ei myönnä palveluja, joita olet hakenut.
Silloin viranomainen antaa kielteisen päätöksen.

Myös myönteinen päätös voi olla erilainen kuin se, mitä olet hakenut.
Esimerkiksi avustajan tuntien määrä voi olla pienempi, kuin mitä olet hakenut.

Voit hakea muutosta päätöksiin

Voit hakea muutosta kaikkiin viranomaisen päätöksiin.
Silloin sinun kannattaa tehdä oikaisuvaatimus tai valitus.

Tämä linkki vie selkosivujen osioon Oikaisuvaatimus.

Tämä linkki vie selkosivujen osioon Valitus.

Voit kertoa viranomaiselle, että olet tyytymätön palveluun

Jos saat palveluja, mutta et ole tyytyväinen palveluihin tai saamaasi kohteluun, voit tehdä siitä muistutuksen tai kantelun.


Tämä linkki vie selkosivujen osioon Muistutus.

Tämä linkki vie selkosivujen osioon Kantelu.