Näin haet palveluja

Ennen kuin voit hakea vammaispalveluja, vammaispalvelujen työntekijä arvioi, millaisia palveluita sinä tai perheesi tarvitsette.

Ensin työntekijä tekee palvelutarpeen arvioinnin

Ennen kuin voit hakea vammaispalveluja, vammaispalvelujen työntekijä arvioi, millaisia palveluita sinä tai perheesi tarvitsette.
Tätä kutsutaan palvelutarpeen arvioinniksi.
Työntekijää selvittää, missä asioissa tarvitsette apua tai tukea.

Arvioinnin jälkeen työntekijä tekee palvelusuunnitelman.
Palvelusuunnitelmaan kirjoitetaan kaikki ne palvelut, joita henkilö vamman vuoksi tarvitsee.

Henkilö, jolle palvelusuunnitelma tehdään, voi tarvita myös palveluita, jotka kuuluvat kehitysvammalakiin.
Silloin tehdään erityishuolto-ohjelma eli EHO.
EHO on päätös, jossa kerrotaan, mitkä palvelut vammaiselle ihmiselle on myönnetty kehitysvammalain perusteella.

Näin haet palveluja

Hyvinvointialue järjestää kaikki vammaispalvelut.
Voit hakea palveluja asuinpaikkasi vammaispalveluista.

Kun haluat hakea palveluita, voit pyytää apua hakemiseen esimerkiksi ohjaajalta, tukihenkilöltä tai läheiseltäsi.

Vammaispalveluista voit pyytää valmista pohjaa eli lomaketta hakemuksen tekemiseen.
Lomakkeita saat esimerkiksi asuinpaikkasi sosiaalitoimistosta tai hyvinvointialueesi verkkosivuilta.

Voit myös kirjoittaa hakemuksen itse.
Silloin hakemuksen nimi on vapaamuotoinen hakemus.

Kun viranomainen on tehnyt päätöksen, hän lähettää sen kirjeenä kotiisi.