Erityishuolto-ohjelma eli EHO

Voit hakea erityishuolto-ohjelman tekoa vielä vuonna 2024.
Tämän jälkeen et voi enää hakea sitä.

Vammaispalvelulainsäädäntö on muuttunut.
Voit hakea erityishuolto-ohjelman tekoa vielä vuonna 2024.
Tämän jälkeen et voi enää hakea sitä.

Mikä on erityishuolto-ohjelma eli EHO?

Jos vammainen ihminen tarvitsee erityishuoltoa, vammaispalvelujen työntekijä tekee hänelle palvelusuunnitelman lisäksi erityishuolto-ohjelman.
Siitä käytetään lyhennettä EHO.

EHO on päätös, jossa kerrotaan, mitkä palvelut ihmiselle on myönnetty kehitysvammalain perusteella.
Henkilölle voidaan tehdä EHO, vaikka hänellä ei olisi diagnoosia kehitysvammasta.

Vammaispalvelujen työntekijä tekee EHO:n yhteistyössä vammaisen ihmisen kanssa.
Myös perheenjäsenet tai esimerkiksi lapsen huoltajat voivat olla mukana, jos se on tarpeellista.

Erityishuolto-ohjelma on tärkeä vammaiselle ihmiselle

EHO on tärkeä siksi, että siinä päätetään kaikista niistä palveluista ja tukitoimista, jotka ihminen saa erityishuoltona.

Palveluita ja tukitoimia voivat olla esimerkiksi:

  • työtoiminta
  • päivätoiminta
  • asumisessa tarpeellinen apu ja tuki
  • koululaisten aamupäivätoiminta ja iltapäivätoiminta
  • lyhytaikainen huolenpito eli tilapäishoito
  • tukihenkilö
  • erityisneuvolan tai kuntoutuskeskuksen palvelut.

EHO:on kirjatut palvelut ja niihin liittyvät kuljetukset ovat maksuttomia.

Erityishuolto-ohjelmakin on päätös.
Jos et ole siihen tyytyväinen, voit hakea sen muuttamista eli tehdä oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksesi käsittelee aluehallintovirasto.
Jos haluat tehdä oikaisuvaatimuksen erityishuolto-ohjelmaan, pyydä apua esimerkiksi ohjaajalta, tukihenkilöltä tai läheiseltäsi.