Ketään ei saa syrjiä

Ketään ei saa kohdella eri tavalla kuin muita.

Suomen perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki sanovat, että ketään ei saa syrjiä eli kohdella eri tavalla kuin muita.

Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi siksi, että hän on vammainen tai sairas.
Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.

Syrjintää on esimerkiksi se, jos viranomainen, koulu tai työnantaja ei tee kohtuullisia mukautuksia vammaista ihmistä varten.

Kohtuulliset mukautukset tarkoittavat esimerkiksi, että työntekijä tekee lyhyempää työaikaa kuin muut samanlaista työtä tekevät.
Hänen työaikansa on lyhyempi, koska hänen vammansa tekee työstä raskaampaa.

Jos sinua tai läheistäsi on syrjitty, voit saada apua esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutetulta.