Terveydenhuolto ja kuntoutus

Kehitysvammaisille ihmisille kuuluu samanlainen terveydenhuolto kuin kaikille muille. Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus myös kuntoutukseen.

Kehitysvammaisille ihmisille kuuluu samanlainen terveydenhuolto kuin kaikille muille.
Terveydenhuoltoa ovat esimerkiksi lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot.

Vammaisella ihmisellä on oikeus erikoissairaanhoitoon, jos hänen sairautensa sitä vaatii.
Erikoissairaanhoitoa järjestetään keskussairaaloissa.

Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus myös kuntoutukseen.
Kuntoutusta järjestävät muun muassa Kela ja hyvinvointialueet.

Kuntoutus voi olla monenlaista, kuten:

  • lääkinnällinen kuntoutus
  • sosiaalinen kuntoutus
  • ammatillinen kuntoutus.

Voit saada kuntoutusta, jos lääkäri suosittelee sitä kuntoutussuunnitelmassasi.