Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentit

Vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommentit

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen noudattamista valvova YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (CRPD committee) on hyväksynyt keskeisiä vammaissopimuksen artikloja koskevia yleiskommentteja (general comments). Yleiskommentit avaavat ja tarkentavat sopimuksen artiklojen sisältöä ja tulkintaa ja toimivat siten tärkeinä työkaluina vammaissopimuksen toimeenpanossa. Ne löytyvät englanniksi täältä. Joistain yleiskommenteista on tehty myös samoilta sivuilta löytyvät helppolukuisemmat englanninkieliset versiot.

Yleiskommentteja suomeksi

Kehitysvammaisten Tukiliitossa on käännetty suomeksi kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta erittäin keskeisen elämistä itsenäisesti ja osallisuutta yhteisössä koskevan 19 artiklan yleiskommentti nro 5:

Linkki, joka avautuu uuteen ikkunaan (pdf)
YK:n yleiskommentti nro 5 eläminen itsenäisesti ja osallisuus yhteisössä.pdf

Ihmisoikeuskeskus on suomentanut kaksi muuta vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean yleiskommenttia: yleiskommentin nro 1 yhdenvertaisuutta lain edessä koskevasta 12 artiklasta sekä yleiskommentin nro 2 esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevasta 9 artiklasta. Ne löytyvät täältä.