Hoitotahto

Hoitotahdolla on mahdollista ilmaista etukäteen omaa hoitoa koskeva tahto.

Mikä hoitotahto on?

Jokaisella potilaalla on itsemääräämisoikeus, eli oikeus esittää näkemyksensä siitä, kuinka häntä tulee hoitaa. Hoitotahdolla on mahdollista ilmaista etukäteen omaa hoitoa koskeva tahto sellaisen tilanteen varalta, jolloin ei itse pysty kertomaan toiveistaan ja osallistumaan hoitoa koskevaan päätöksentekoon. Tällainen tilanne voi johtua esimerkiksi onnettomuuden tai sairauskohtauksen aiheuttamasta tajuttomuudesta tai muistisairaudesta. Läheisten ja hoitohenkilökunnan päätöksentekoa helpottaa, jos potilas on itse ottanut kantaa esimerkiksi elämän loppuvaiheessa annettavaan hoitoon.

Hoitoon osallistuvien henkilöiden on mahdollisuuksien mukaan noudatettava hoitotahtoa.

Miten hoitotahto tehdään?

Hoitotahto kannattaa aina tehdä kirjallisesti, vaikka sen voi ilmaista suullisestikin. Hoitotahdon voi kirjata vapaamuotoisesti tai käyttää valmiita lomakkeita, joita löydät esimerkiksi seuraavilta sivuilta, joilla on myös muuta lisätietoa hoitotahdosta:

Hoitotahdosta on hyvä kertoa läheisille ja hoitavalle lääkärille. Kirjallisesti tehty hoitotahto kannattaa liittää potilasasiakirjoihin ja sähköiseen potilastietokantaan osoitteessa www.kanta.fi.

Kuka voi tehdä hoitotahdon?

Pätevän hoitotahdon voi tehdä, jos ymmärtää sen tarkoituksen, sisällön ja merkityksen. Tarvittaessa hoitotahdon liitteeksi voi pyytää lääkärin lausunnon henkilön ymmärryskyvystä hoitotahdon allekirjoitustilanteessa.

Hoitotahto voi sisältää hoitohenkilökuntaa sitovia elämän loppuvaihetta koskevia hoitomääräyksiä kuten esimerkiksi kielto käyttää keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitäviä hoitomuotoja tai antaa tehohoitoa elämän pitkittämiseksi lyhytaikaisesti.

Hoitotahto voi lisäksi sisältää hoivaa ja huolenpitoa koskevia toiveita.