Tällä sivulla kerrotaan mitä tukea vapaaehtoinen saa ja voi tarvita

Kaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa. Jokainen vapaaehtoinen on toiminnassa mukana siksi, koska itse niin haluaa. Jotta vapaaehtoistoimijuus on mahdollista, tarvitsee jokainen siihen hieman tukea.

Kaveritoiminnan tarjoama tuki

Tarjoamme vapaaehtoisillemme tukea monessa eri muodossa.

Haastattelu – lähtölaukaus vapaaehtoisuuteen!

Kaveritoiminta haastattelee jokaisen kaverihakijan erikseen. Haastattelussa työntekijämme täydentää hakijan kanssa hänen lähettämää hakulomaketta. Työntekijämme kertaa hakijalle kaveritoiminnan idean ja käytänteet. Haastattelussa pyritään selvittämään mitä tukea kaverihakija mahdollisesti tarvitsee toimiakseen vapaaehtoisena ja keneltä hän voi sitä saada. Haastattelut pyritään pitämään selkeäkielisinä, puheen tukena käytetään kuvia. Työntekijämme selvittää toiminnan ideaa ja käytänteitä tarvittaessa myös kaverihakijan hakemuksessa nimetylle taustatukihenkilölle tai muille lähihenkilöille.

Koulutus – varmuutta vapaaehtoistoimintaan!

Kaveritoiminta etsii jokaiselle kaverihakijalle mahdollisimman samankaltaista paria. Järjestämme jokaiselle kaverihakijalle koulutuksen yhdenvertaisesta kaveritoiminnasta. Koulutuksessa kertaamme vapaaehtoistoiminnan ja yhdenvertaisen kaveritoiminnan periaatteet. Koulutuksessa käymme läpi myös toiminnan tavoitteita ja käytänteitä. Pohdimme vapaaehtoisen roolia ja annamme vinkkejä tutustumiseen, yhteydenpitoon sekä tapaamisiin. Koulutukset pyritään pitämään selkeäkielisinä, puheen tukena käytetään kuvia. Jokainen vapaaehtoinen saa myös selkeäkielisen kaveritoiminnan käsikirjan. Tarjoamme koulutusta tarvittaessa myös vapaaehtoisen taustatukihenkilölle tai muille lähihenkilöille.

Tuki ja seuranta – yhdessä hyvä tulee!

Kaveritoiminnnan työntekijä on mukana vapaaehtoisten ensimmäisellä yhteisellä tapaamisella. Työntekijä tukee tarpeen mukaan tutustumista ja kaveruuden alkua.

Kaveritoiminta seuraa yhdenvertaisen kaveruuden onnistumista. Pidämme yhteyttä vapaaehtoisiin kaveripareihin. Kyselemme kuulumisia sekä tarjoamme vinkkejä ja tukea kaveruuteen. Kannustamme kaveripareja olemaan myös itse meihin yhteydessä sekä ottamaan nimettyihin työntekijöihin yhteyttä varsinkin mahdollisissa ristiriitatilanteissa.

Tarvittaessa tuemme myös vapaaehtoisten taustatukihenkilöitä siihen, kuinka he voivat tukea vapaaehtoisia toimimaan mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti.
Vapaaehtoisen kommentti, jossa lukee: Soittelu on kiva juttu. Voi saada apua ideoiden keksimisessä, jos ei itte helpolla keksi.
Kaverikauden päättyessä jokainen vapaaehtoinen pääsee pohtimaan toimintakauden antia ja vapaaehtoistoiminnan jatkoa yhdessä työntekijän kanssa. Kaikille vapaaehtoisille kaveripareille järjestetään mahdollisuus tavata toisiaan ja vaihtaa kuulumisia.

Mahdollinen kotoa tarjottava tuki

Tasavertaisena kaverina toimimiseen ei tarvita erityistaitoja tai koulutusta. Kaverina toimimiseen tarvitaan kuitenkin arkipäiväisiä kaveritaitoja.  Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi oman mielipiteen ilmaiseminen, oma-aloitteisuus ja toisen ihmisen huomioiminen.

Mikäli arkipäivän kaveritaitoihin tarvitsee tukea, on tuen tultava omasta takaa. Tällainen tuki voi olla vaikka puhetulkki tai henkilökohtainen avustaja. Kumpikaan vapaaehtoinen ei voi korvata mitään tukipalveluita. Kotoa voidaan tarvita pientä, mutta vapaaehtoistoiminnan onnistumisen kannalta hyvinkin merkityksellistä tukea.

Taustatukihenkilö – arjen taitojen tukena!

Kaveritoiminnan hakulomakkeessa pyydetään hakijaa kertomaan, tarvitseeko hän tukea ymmärtämisessä ja oppimisessa sekä arvioimaan, tuleeko hän tarvitsemaan tukea kaveritoiminnassa. Tukea antava henkilö kertoo yhteystietonsa lomakkeessa. Tämä taustatukihenkilö kutsutaan mukaan haastatteluun, jossa varmistamme yhdessä, että vapaaehtoisena kaverina toimiminen mahdollisimman omatoimisesti ja itsenäisesti on mahdollista.

Yhdenvertaisessa kaveruudessa kumpikin vapaaehtoinen pitää toiseen yhteyttä kerran viikossa. Yhteyttä voi pitää vaikka soittamalla tai laittamalla tekstiviesti. Vapaaehtoisilla täytyisi olla siis olemassa puhelin ja taito tai tuki sen käyttöön. Tarvittava tuki voi olla vaikka tekstiviestin lukemisen tai kirjoittamisen apua. Tuki voi olla myös muistuttelua siitä, että yhteyttä toiseen otetaan vuorotellen.

Vapaaehtoisen kommentti, jossa lukee: Alussa oli vaikea soittaa puhelimella uudelle ihmiselle. Oli hyvä kun sain siihen jelppiä.

Vapaaehtoisen kommentti, jossa lukee: Meillä on aikaisemin ollut vaikeuksia yhteydenpidossa, mutta viime aikoina siitä on tullut hyvinkin vastavuoroista! Juttelemme eri someissa.Yhdenvertaisessa kaveruudessa vapaaehtoiset sopivat yhdessä milloin ja missä he tapaavat sekä mitä he haluavat tapaamisellaan tehdä yhdessä. Joskus vapaaehtoinen voi tarvita tukea sovitun tapaamispäivän kirjaamisessa kalenteriin. Vapaaehtoinen voi tarvita kotoa tukea esimerkiksi tapaamispaikan löytämiseen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi apua kartanluvussa tai matkan ennalta harjoittelussa.

Yhdenvertaisen kaveruuden on tarkoitus olla mutkatonta yhdessäoloa ja antoisaa kummallekin osapuolelle. Kummallakin täytyy olla taito tai tuki kohdata toinen tasavertaisena nuorena tai aikuisena.

Voit pohtia kaveritaitojasi ja mahdollisia tuen tarpeitasi Kaveritaidot ja tuki -lomakkeen kysymysten avulla.