Kohtaa mut -verkkokahvila Teamsissa

Kohtaa mut -verkkokahvila on kohtaamispaikka verkossa.

Tukiliiton Elämä omaksi -hankkeet ovat järjestäneet
Kohtaa mut -verkkokahviloita

Verkkokahvilat ovat tarkoitettu aikuisille kehitysvammaisille tai
muutoin tukea tarvitseville henkilöille.
Verkkokahviloita voi soveltaa erilaisille kohderyhmille.
Verkkokahvilaan osallistutaan Teams -sovelluksen kautta.
Verkkokahvilaan voi osallistua itsenäisesti, kaverin, tukihenkilön
tai läheisen kanssa omalta mobiililaitteelta tai tietokoneelta.
Verkkokahvilassa voi olla mukana myös ryhmänä esim. palvelukodista.

Verkkokahvilaan liittymiseen tarvitaan linkki

Elämä omaksi -hankkeilla linkki on löytynyt Tukiliiton nettisivuilta
tai ohjaaja on lähettänyt sen osallistujan sähköpostiin.
Verkkokahvilaan voi tulla mukaan silloin, kun se itselle sopii.
Verkkokahvilaan ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.
Verkkokahvila ovat vapaa-ajantoimintaa, joka järjestetään ilta-aikaan.
Verkkokahvila kestää 1–1,5 tuntia kerrallaan.
Mukana on 1–2 ohjaajaa teeman mukaan.
Järjestämisaika ja kesto on muokattavissa kohderyhmän tarpeen mukaiseksi.

Verkkokahvila on mahdollisuus sosiaaliseen vapaa-ajantoimintaan,
riippumatta siitä, missä asut.
Näin voit tavata uusia ihmisiä jopa ympäri Suomen.

Verkkokahvila aloitetaan esittäytymiskierroksella ja
pikaisilla kuulumisten vaihdolla

Usein tässä yhteydessä osallistujille
esitetään päivän teemaan liittyvä kysymys.
Esimerkiksi voi kysyä; mitä sinulle tulee mieleen sanasta vaikuttaminen?
Jolloin päivän aiheena vaikuttaminen.
Verkkokahvilassa voi olla mukana vain kuuntelemassa ja seuraamassa.
Puhuminen tai muu osallistuminen ei ole pakollista.

Verkkokahvilassa vietetään aikaa yhdessä,
keskustellaan, tutustutaan toisiimme yli maakunta rajojen.
Pyydetään vierailijoita ja asiantuntijoita puhumaan eri teemoista.
Toiveaiheita verkkokahvilassa ovat olleet
mm. palkkatyöllistyminen, digiasiat, vaikuttaminen,
hyvinvointi, erilaiset pelit ja musavisat.
Aiheena voi olla, vaikka lemmikkieläimet,
jolloin voi esitellä oman rakkaan lemmikkieläimensä.
Aiheisiin olemme tutustuneet kokemuspuhujien,
esitysten, vierailijoiden ja yhteisten keskusteluiden avulla.

Osallistujat pääsevät verkkokahvilassa
suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa

Osallistujat ovat aktiivisessa roolissa sisällön tuottamisessa,
kertomalla omia kokemuksia, kyselemällä, kyseenalaistamalla,
kommentoimalla ja keskustelemalla.

Kauden alussa pidämme yhteisen suunnittelukahvilan,
jossa osallistujat pääsevät ideoimaan kauden
verkkokahviloita ja teemoja.
Näiden ideoiden perusteella ohjaajat ja vapaaehtoiset
osallistujat suunnittelevat kauden kahviloita.
Vapaaehtoiset osallistujat voivat olla suunnittelemassa ja toteuttamassa
esim. jumppahetkiä, tietovisoja, erilaisia esityksiä,
kokemuspuheenvuoroja.

Verkkokahvilan lopuksi osallistujat antavat palautetta;
millainen fiilis jäi verkkokahvilasta?
Kohtaa mut -verkkokahviloissa palaute on pyydetty
hymynaamapalautteella. (kuva alla)
Palautetta voi pyytää suullisesti tai
kirjoittamalla chattiin; kukin haluamallaan tavalla.
Lopuksi muistutetaan seuraavasta verkkokahvilasta,
kertaamme päivämäärän ja teeman.

Verkkokahvila on vahvistanut ihmissuhdetaitoja,
antanut keinoja taitoja toimia ryhmässä Teamsin välityksellä,
vahvistanut digitaitoja ja mahdollistanut osallistujien tutustua uusiin ihmisiin ja
mahdollistanut tiedonsaannin ja asiantuntijoiden kohtaamisen.

Tutustumisessa, teemaan perehtyessä ja palautteenannossa
voi käyttää hyödyksi erilaisia netissä olevia pelejä; onnenpyörää, laatikkopeliä.
Pelejä voi muokata aiheeseen sopivaksi.
Esim. laatikkopelissä jokainen voi vuorollaan avata mieluisan kysymyslaatikon.

Muistilista verkkokahvilaan:
– Laatikaa yhteiset säännöt, myös verkkokahvilan on oltava tilana turvallinen.
– Miettikää yhdessä teemoja, vain taivas on rajana.
– Pohtikaa ketä voisitte pyytää vieraaksi?
– Huomioi, että kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan keskusteluun.
– Jätä tarpeeksi aikaa vapaalle keskustelulle.
– Kerää palautetta, toimintaa voi aina kehittää.

Teemavinkkejä verkkokahvilaan:
– Levyraati
– Ystävyys
– Hyvinvointi
– Palkkatyö
– Lemmikkieläimet
– Vaikuttaminen, vaalit
– Tietovisat; musavisa,
– Seksuaalisuudesta
– Digiasiat
– Sosiaalinen media
– Ikääntyminen
– Vapaaehtoistoiminta
– Keskustelua hyvinvointialueista
– Teemoissa vain taivas rajana 😊.

 

""
Erilaiset pelit toimivat hyvin eri teemojen käsittelyyn verkkokahvilassa.
Tämän laatikkopelin pohja löytyy wordwall.net.

 

""
Hymynaamapalaute.