Kohtaa mut -kahviloiden suunnittelutiimit

Perusta tiimi suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa!

Suunnittelutiimit koostuvat Kohtaa mut -kahvilan kävijöistä

Kohtaa mut -kahvilat ovat vapaa-ajan avoimia kohtaamispaikkoja
kehitysvammaisille tai vastaavaa tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille.
Suunnittelutiimiin valitaan 3–6 vapaaehtoisista tiimiläistä kerrallaan.
Tiimiläisiä kannattaa vaihtaa välillä, jotta kaikilla olisi mahdollista päästä
osallistumaan ja vaikuttamaan.

Suunnittelutiimiläisten tehtävä on päästä suunnittelemaan ja
toteuttamaan Kohtaa mut -kahviloiden sisältöä yhdessä ohjaajien kanssa.
Suunnittelutiimi toimintamallia voi hyödyntää monenlaisessa toiminnassa.

Suunnittelutiimiläiset ottavat suunnittelussa huomioon
myös muiden kahvilakävijöiden toiveet

Kauden ensimmäisessä Kohtaa mut-kahvilassa kaikki
osallistujat pääsevät ideoimaan ja
esittämään toiveita tuleviin tapaamisiin.
Yhdessä mietitään teemoja, vierailukohteita sekä paikkoja,
jossa voidaan kohdata.

Näiden ideoiden perusteella suunnittelutiimiläiset
yhdessä ohjaajien kanssa päättävät,
miten ja missä ne voidaan toteuttaa.
Tiimiläisten kanssa sovitaan yhdessä
vastuutehtävät kullekin tapaamiselle.

Tiimiläisten työtehtäviä ohjaajan kanssa ovat esimerkiksi:
– Tarjottavien suunnittelu
– Asiointi (kauppa-asiointi, tiloihin tutustuminen)
– Valmistelutehtävät (kahvinkeittäminen, tarjottavien esillepano)
– Järjestelytehtävät (pöytien järjestely, materiaalien jako, siivous)
– Avustavat tehtävät (osallistujien auttaminen ja ohjaus)

Suunnittelutiimiläiset sopivat oman palaverin

Palaveri voidaan pitää livenä tai Teamsilla.
Pitkien välimatkojen takia suunnittelutiimi voi kokoontua
myös Kohtaa mut -kahviloiden yhteydessä.
Suunnittelutiimit kokoontuu 2–3 kertaa kauden aikana tai tarpeen mukaan.