Kohti omaa kotia

On tärkeää, että kukaan ei asu laitoksessa.

Jokainen ihminen saa valita itse, missä hän asuu ja kenen kanssa.
On tärkeää, että kukaan ei asu laitoksessa.

Vammaisella ihmisellä on oikeus käyttää myös palveluja, jotka on tarkoitettu kaikille.
Lisäksi hänellä täytyy olla mahdollisuus osallistua oman asuinalueensa tapahtumiin ja harrastuksiin.

Tärkeää on, että vammaisen ihmisen läheiset tai työntekijät eivät puutu liikaa hänen omiin valintoihinsa.

Vammaisen ihmisen täytyy saada sellaisia palveluja ja tukea, jotka auttavat häntä elämään itsenäisesti.
Erityisesti nuoria täytyy tukea ja rohkaista kohti itsenäistä elämää.

Katso video Miten voi löytää itselle sopivan kodin?

Katso video Mitä jos haluaa muuttaa jonkun kanssa yhteen?