Asunnon muutostyöt

Joskus asuntoon täytyy asentaa apuvälineitä ja erilaisia laitteita.

Sinulla on oikeus asuntosi muutostöihin, jos sinun tai kanssasi asuvan perheenjäsenen on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikea liikkua tai tehdä arjen töitä kodissasi.

Joskus asuntoon täytyy asentaa apuvälineitä ja erilaisia laitteita, kuten sähköinen oven avaus.

Jokainen päättää oman asuntonsa muutostöistä itse

Jokainen päättää itse, millaisia muutoksia hänen asuntoonsa tehdään.
Voit pyytää vammaispalveluja huolehtimaan, että muutostyöt tehdään.

Voit hakea hyvinvointialueelta korvausta kustannuksista, jotka johtuvat muutostöistä ja uusista apuvälineistä ja laitteista.

Korvaus tarkoittaa, että hyvinvointialue maksaa sinulle takaisin sen summan, jonka olet maksanut muutostöistä tai uusista apuvälineistä ja laitteista sekä niiden asentamisesta.
Hyvinvointialue päättää, mitä he korvaavat.

Mitä ovat asunnon muutostyöt?

Muutostyöt tarkoittavat rakennustöitä.
Niitä ovat esimerkiksi:

 • kodin ovien leventäminen niin, että niistä mahtuu kulkemaan rollaattorin kanssa
 • luiskien rakentaminen portaisiin
 • kalusteiden, kuten kaappien, lisääminen tai poistaminen
 • valaistuksen lisääminen tai vähentäminen
 • pihan turvalliseksi tekeminen, esimerkiksi pihan aitaaminen.

Uuden asunnon muutostyöt ja välineiden asentaminen

Jos muutat ja tarvitset uuteen asuntoosi muutostöitä tai asennuksia, muuton syy täytyy perustella hyvin hyvinvointialueelle.

Muuton syy voi olla esimerkiksi:

 • perheeseen syntyy lapsi
 • ero puolisosta
 • muutto työn perässä
 • lisätilan tarve apuvälineille.

Mitä välineitä ja laitteita hyvinvointialue korvaa?

Hyvinvointialue korvaa ne välineet ja laitteet, joita tarvitset siksi, että sinulla on jokin vamma tai sairaus.

Näitä välineitä ja laitteita ovat

 • nostolaitteet
 • hälytyslaitteet
 • porrashissi
 • turvahälytysjärjestelmä
 • sähköinen ovenavausjärjestelmä.

Hyvinvointialue korvaa myös muut vastaavat apuvälineet ja laitteet, jotka asennetaan asuntoosi kiinteästi.

Näin haet korvausta muutostöistä

Sinun täytyy hakea itse korvausta hyvinvointialueeltasi.
Hyvinvointialue maksaa korvausta vain niistä muutostöistä ja asennuksista, jotka oikeasti helpottavat elämääsi.
Hyvinvointialue maksaa korvausta myös muutostöiden suunnittelusta.

Voit hakea korvausta ennen muutostöitä tai niiden jälkeen.
Hyvinvointialue maksaa korvauksen vasta sitten, kun olet lähettänyt heille kuitit muutostöiden ja asennusten maksuista.

Sinun täytyy liittää korvaushakemukseesi fysioterapeutin suositus siitä, että todella tarvitset esimerkiksi apuvälinettä.