Asumispalvelut

Vammaisella ihmisellä on oikeus saada asumispalveluja.

Jos vammainen ihminen tarvitsee asumisessa apua tai tukea, hyvinvointialueen vammaispalvelut järjestävät sitä hänelle.

Jos tarvitset toisen ihmisen apua arjessasi paljon sekä päivällä että yöllä, pitää sinulle järjestää palveluasumista.

Hyvinvointialueen täytyy järjestää palveluasuminen vammaiselle ihmiselle, jos hän ei pysty itse tekemään asioita, joita yksin asuessa täytyy tehdä.

Tällaisia asioita ovat muun muassa pukeutuminen, ruoanlaitto sekä liikkuminen.

Mitä palveluasumiseen kuuluu?

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä palvelut, joita asukas tarvitsee arjessaan.

Palveluja voivat olla esimerkiksi

  • palvelut, jotka parantavat asukkaan terveyttä, kuntoutusta ja viihtymistä
  • avustajapalvelut, jotka auttavat asukasta liikkumaan, huolehtimaan omasta puhtaudesta tai arjen kotitöistä.

Palveluita voidaan järjestää vammaisen ihmisen omaan vuokra-asuntoon tai omistusasuntoon.
Palveluita voidaan järjestää myös ryhmämuotoiseen asumiseen.
Asumispalvelua voidaan täydentää henkilökohtaisella avulla.

Palveluja voidaan järjestää myös erityishuoltona

Jos palveluasumisen tuki ei riitä sinulle voit saada asumiseesi apua myös erityishuoltona.