Valmistaudu sote-uudistukseen

Tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistumisesta yhdistysten näkökulmasta sekä vinkkejä siihen valmistautumiseen.

Sote uudistuksen tilanne

(sivuja päivitetään…)

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (= sote) toimeenpanon valmistelu on lopetettu 8.3.2019.

 

Uudistuksen oli tarkoitus:

  • kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja
  • parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta sekä
  • hillitä kustannuksia

Mitä oli sote-uudistus? -videolla kerrotaan lyhyesti se, mitä sote-uudistuksella tarkoitetiin ja miten uudistus olisi vaikuttaa yksittäisten kansalaisten elämään.

Vaikuttamistyön tarve ei jää tähän
– tulevaisuuteen ja uudistuksiin vaikuttaminen

Kunnan perustehtävä on hyvinvoinnin tuottaminen sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kunta on vahva toimija ja peruspalveluiden tarjoaja. Maakunta ja kunta tekevät tiivistä yhteistyötä.

Sote uudistuksen kaaduttua, kunnat ja maakunnat kehittävät tulevaisuuden palveluita ja rakenteita nyt jokaisessa maakunnassa omalla tahdilla ja tarpeidensa pohjalta. Uuden hallitusohjelman myötä näemme miten kehittäminen ohjataan jatkossa.
Näihin suunnitelmiin kannattaa olla vaikuttamassa osallistumalla kehittämistyöhön yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Monissa maakunnissa järjestetään työpajoja tai avoimia tilaisuuksia eri aihealueista.

 

Miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat tukiyhdistyksen toimintaan?

Yhdistysten vaikuttamistoiminta on muutoksessa. Vaikuttamistyötä tehdään paljon verkostoissa. Samanaikaisesti kun soten uudistustyö päätettiin, päättyi myös  vammaislainsäädännön uudistaminen . Näinollen kehitysvammalaki on edelleen voimassa toistaiseksi.

Kaikesta huolimatta vammaisjärjestöjen yhteistyötä kannattaa kehittää vaikuttamistyössä. Järjestöjen verkostotyöstä voit lukea enemmän maakunnallinen järjestöyhteistyö -sivulta. Järjestöt maakunnan kumppanina -opas on julkaistu.

Kiril Häyrinen (SOSTE) avaa luennollaan “Järjestöjen toimintaympäristö on historiallisessa muutoksessa” toimintaympäristön muutoksia ja yhdistysten vaikuttamisen kumppanuuksia (esim. kumppanuuksista kohdasta 16 min. eteenpäin).

Vammaisneuvostot

Vammaisneuvostot jatkavat kunnissa kuten ennenkin. Kunnalliset vammaisneuvostot käsittelevät edelleen muun muassa estettömyyskysymyksiä.

Nyt on tukiyhdistysten vaikuttamisen aika. Vaikuttaminen tapahtuu enenevissä määrin eri verkostoissa,