Valmistaudu sote-uudistukseen

Tietoa tulevista palveluiden uudistumisesta yhdistysten näkökulmasta sekä vinkkejä siihen valmistautumiseen.

Sote uudistuksen tilanne

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen (= sote) toimeenpanon valmistelu on lopetettu Sipilän hallituksen kaaduttua 8.3.2019.

Rinteen hallitus on linjannut uudessa hallitusohjelmassa, että se vie soten valmistelua eteenpäin. Tämän yksityiskohdat selviää myöhemmin.

 

Vaikuttamistyön tarve ei jää yhdistyksissäkään tähän
– tulevaisuuteen ja uudistuksiin vaikuttaminen

Sote uudistuksen kaaduttua, kunnat ja maakunnat kehittävät tulevaisuuden palveluita ja rakenteita nyt jokaisessa maakunnassa omalla tahdilla ja tarpeidensa pohjalta. Uuden hallitusohjelman myötä näemme miten kehittäminen ohjataan jatkossa. Näihin suunnitelmiin kannattaa olla vaikuttamassa osallistumalla kehittämistyöhön yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Monissa maakunnissa järjestetään työpajoja tai avoimia tilaisuuksia eri aihealueista. Useassa maakunnassa ollaan luomassa omaehtoista kuntapohjaista kuntayhtymä mallia ja joissakin maakunnissa sote-kuntayhtymä on jo toiminnassa.

 

Miten toimintaympäristön muutokset vaikuttavat tukiyhdistyksen toimintaan?

Yhdistysten vaikuttamistoiminta on muutoksessa. Vaikuttamistyötä tehdään paljon verkostoissa. Samanaikaisesti kun soten uudistustyö päätettiin, päättyi myös  vammaislainsäädännön uudistaminen . Näin ollen kehitysvammalaki on edelleen voimassa toistaiseksi. Uuden hallitusohjelman linjaama vammaislainsäädännön uudistamisen aikataulu selviää myöhemmin.

Kaikista muutoksista huolimatta vammaisjärjestöjen yhteistyötä kannattaa kehittää vaikuttamistyössä.  Järjestöt maakunnan kumppanina -opas on julkaistu.

 

Vammaisneuvostot

Nyt on tukiyhdistysten vaikuttamisen aika. Vaikuttaminen tapahtuu enenevissä määrin eri verkostoissa,ja yksi tärkeä paikallinen verkosto on vammaisneuvosto. On syntynyt myös uusia järjestöverkostoja, joihin kannattaa liittyä – vaikuttamaan niissä yhteisissä asioissa, kaikkien parhaaksi.