Asiakasmaksut uuden lainsäädännön mukaisista palveluista

Sivua päivitetään. Tällä sivulla kerrotaan 1.10.2023 voimaan tulevan uuden vammaispalvelulainsäädännön mukaisista palveluista.

Hyväksytyn esityksen mukaan voimaantulon viivästyttämisen taustalla on tarkoitus varmistaa, että vammaispalvelulain soveltamisala turvaa vammaisten henkilöiden oikeuden saada tarvitsemansa palvelut ja että uuden vammaispalvelulain mukaisille palveluille on riittävä rahoitus.

Lisäksi esityksessä todetaan, että ”[v]ammaispalvelulain ja kehitysvammalain sekä niihin liittyvien lakien voimaantuloajankohdan siirtämisen tavoitteena on varata aikaa uuden vammaispalvelulain soveltamisalaa koskevien säännösmuutosten valmistelulle sekä vaikutusten arvioinnille yhteistyössä tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.”

Esityksen ja sen eduskuntakäsittelyn perusteella on vielä epäselvää, minkälaisia säännösmuutoksia lain soveltamisalaan suunnitellaan tehtävän ja avataanko lakia mahdollisesti myös muilta osin.