Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta ja täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea hyvinvointialueen sosiaalitoimelta.

Perustoimeentulotukea voi saada henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Viimesijaiseksi toimeentulon turvaksi tarkoitettua perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Hyvinvointialue voi lisäksi kunnan sosiaalitoimelle tehdystä hakemuksesta myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Jos sosiaali- tai terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut vaarantavat asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä, näiden maksujen poistaminen tai niiden alentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 §:n mukaisesti on ensisijaista suhteessa toimeentulotuen myöntämiseen.

Lainsäädäntö

Toimeentulotukilaki 13.12.1997/1412

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki 3.8.1992/734