Perhe ja lähi-ihmiset tukena

Perhe ja lähi-ihmiset tukevat kehitysvammaisen ihmisen omia päätöksiä ja itsenäistä elämää, toimijuutta ja vuorovaikutusta muiden kanssa.

Tavoitteemme on, että perheillä ja lähi-ihmisillä on keinot ja osaamista tukea kehitysvammaisen henkilön päätöksiä, itsenäistä elämää, toimijuutta ja merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita.

Lapsesta aikuiseksi 

Vuorovaikutusta

Omaan kotiin

Opiskelemaan

Ihmissuhteita