Opiskelemaan

Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on mahdollisuus koulutukseen syrjimättä, yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaiset ihmiset ovat osa osallistavaa koulutusjärjestelmää sen kaikilla tasoilla. Heillä on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Kehitysvammainen ihminen saa opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kehitysvammainen ihminen saa kouluun ja opiskeluun tarvitsemansa yksilöllisen tuen.

Kehitysvammainen nuori pääsee peruskoulun jälkeen opiskelemaan alalle, josta on todellinen mahdollisuus päästä palkkatöihin.

Nykytilanne

Perusopetus on eriyttävää. Kehitysvammaiset lapset käyvät yleensä koulua erityisluokilla, tai vaihtoehtoisesti kouluinkluusiota toteutetaan ilman riittävää tukea. Kansainväliset sopimukset kehottavat kaikkia lapsia saamaan opetusta yhdessä. Suomessa on länsimaiden eniten erityisoppilaita.

Peruskoulutuksen jälkeen nuoret hakeutuvat opiskelemaan esimerkiksi ammatillista perustutkintoa tai valmentavaan koulutukseen. Ammatillisen perustutkinnon voi opiskella joko yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Myös oppisopimus on yksi kanava ammattiin. Opiskelupaikkoja on kuitenkin liian vähän. Useat opiskelemaan pyrkivät jäävät ilman opiskelupaikkaa.

Jatko-opiskelussa erityisopetuksen tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuki on riittämätöntä ja opintojen keskeyttäminen yleistä.

#YKvammaissopimus, artikla 24: Jokaisella on oikeus yhdenvertainen oikeus peruskouluun, jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Vammaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen osallisuuttaan menettämättä. #tavoite24

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Kaikkien yhteisen koulun tulee vahvistua perus- että jatko-opetuksessa. Kouluinkluusio ei ole taloudellinen säästökeino, eikä se voi toteutua ilman oppilaiden yksilöllisiä tukikeinoja.

Tarvitsemme uusia tapoja edistää osallisuutta kouluissa ja oppilaitoksissa. Näitä tapoja voivat olla esimerkiksi erityisopettajien ja luokanopettajien tai aineenopettajien työparityöskentely ja henkilökohtainen tuki lapsille ja nuorille. Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan tietoa esteettömyydestä. Opettajille tulee järjestää lisäkoulutusta monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden ymmärtämisestä.

Vaikutamme alan toimijoiden, asiantuntijoiden ja perheiden asenteisiin yhdessä muiden järjestötoimijoiden kanssa. Tavoite 24 on järjestöjen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaista koulua ja jatko-opiskelua.