Opiskelemaan

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 24. artikla edellyttää, että Suomi takaa vammaisille henkilöille oikeuden koulutukseen syrjimättä ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien pohjalta.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammaiset ihmiset ovat osa osallistavaa koulutusjärjestelmää sen kaikilla tasoilla. Heillä on mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Kehitysvammainen ihminen saa opetusta yleisessä koulutusjärjestelmässä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kehitysvammainen ihminen saa kouluun ja opiskeluun tarvitsemansa yksilöllisen tuen.

Kehitysvammainen nuori pääsee peruskoulun jälkeen opiskelemaan alalle, josta on todellinen mahdollisuus päästä palkkatöihin.

Nykytilanne

Perusopetus on eriyttävää. Kehitysvammaiset lapset käyvät yleensä koulua erityisluokilla, vaikka kansainväliset sopimukset kehottavat kaikkia lapsia saamaan opetusta yhdessä. Suomessa on länsimaiden eniten erityisoppilaita.

Peruskoulutuksen jälkeen nuoret hakeutuvat opiskelemaan esimerkiksi ammatillista perustutkintoa tai valmentavaan koulutukseen. Ammatillisen perustutkinnon voi opiskella joko yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Myös oppisopimus on yksi kanava ammattiin. Opiskelupaikkoja on kuitenkin liian vähän. Useat opiskelemaan pyrkivät jäävät ilman opiskelupaikkaa.

Jatko-opiskelussa erityisopetuksen tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuki on riittämätöntä ja opintojen keskeyttäminen yleistä.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Inkluusion osuuden sekä perus- että jatko-opetuksessa tulee kasvaa. Inkluusio ei ole taloudellinen säästökeino, eikä se toteudu ilman oppilaiden yksilöllisiä tukikeinoja.

Tarvitsemme uusia tapoja edistää inkluusiota kouluissa ja oppilaitoksissa. Näitä tapoja voivat olla esimerkiksi erityisopettajien ja luokanopettajien tai aineenopettajien työparityöskentely ja henkilökohtainen tuki lapsille ja nuorille. On tärkeää vaikuttaa perheiden ja asiantuntijoiden asenteisiin.

Kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitaan tietoa esteettömyydestä. Opettajille tulee järjestää lisäkoulutusta monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden ymmärtämisestä.

Vaikutamme kouluinkluusion toteutumiseen yhdessä muiden järjestötoimijoiden kanssa.