Ihmissuhteita

Kehitysvammainen ihminen saa itse päättää, kenen kanssa viettää aikaansa.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammainen ihminen käy samoissa paikoissa kuin vammaton ja tapaa kaikenlaisia ihmisiä sekä luo kaikenlaisia ihmissuhteita. Kehitysvammainen ihminen saa itse päättää, kenen kanssa viettää aikaansa.

Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille ihmisille. Ne käsittävät laajasti seksuaalisuuteen liittyviä elämänalueita, kuten terveyspalveluita, yksityisyyttä sekä oikeutta tietoon. Kehitysvammainen ihminen voi kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Myös tällöin hän saa tukea seksuaalioikeuksiensa toteutumiseen.

Tarvittaessa ihmissuhteisiin saa tukea. Kehitysvammainen ihminen voi halutessaan perustaa perheen.

Nykytilanne

Kehitysvammaisen ihmisen on vaikeaa tutustua muihin kuin toisiin kehitysvammaisiin, kun ei ole pääsyä sinne missä toiset samanikäiset käyvät. Tällä hetkellä kehitysvammaisten ihmisten lähipiiri ja esimerkiksi asuntoloiden henkilökunta vaikuttavat joskus kehitysvammaisen ihmisen ihmissuhteisiin rajoittavasti.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kehitysvammaiset ihmiset eivät välttämättä voi elää haluamallaan tavalla. Heitä voidaan syrjiä sekä kehitysvammaisuuden että seksuaalivähemmistöön kuulumisen vuoksi.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Kehitysvammainen ihminen voi itse päättää, kenen kanssa aikaansa viettää.

Kehitysvammaisen ihmisen tulee saada enemmän tietoa esimerkiksi ihmissuhteiden luomisesta ja perheen perustamisesta. Tiedon täytyy silloin olla saavutettavaa ja selkokielistä. Vaikutamme siihen, että tukea ihmissuhteiden luomiseen on saatavilla ja kehitysvammaiset ja vammattomat ihmiset kohtaavat ja muodostavat yhteisiä yhteisöjä.