Ihmissuhteita

Kehitysvammainen ihminen saa itse päättää, kenen kanssa viettää aikaansa.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammainen ihminen käy samoissa paikoissa kuin vammaton ja tapaa kaikenlaisia ihmisiä sekä luo kaikenlaisia ihmissuhteita. Jokainen saa itse päättää, kenen kanssa viettää aikaansa.

Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille. Ne käsittävät laajasti seksuaalisuuteen liittyviä elämänalueita, kuten terveyspalveluita, yksityisyyttä sekä oikeutta tietoon.

Myös ihminen, jolla on kehitysvamma, voi kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tällöin hän saa tukea seksuaalioikeuksiensa toteutumiseen.

Tarvittaessa ihmissuhteisiin saa tukea. Kehitysvammainen ihminen voi halutessaan perustaa perheen.

#YKvammaissopimus, artikla 23: Jokaisella on oikeus henkilökohtaisiin ihmissuhteisiin, avioliittoon, perheeseen ja vanhemmuuteen.

Nykytilanne

Kehitysvammaisen ihmisen on vaikeaa tutustua muihin kuin toisiin kehitysvammaisiin, koska hänellä ei käytännössä ole pääsyä sinne, missä toiset samanikäiset käyvät. Joskus paljon tukea tarvitsevan ihmisen lähipiiri ja esimerkiksi asuntoloiden henkilökunta vaikuttavat ihmisen ihmissuhteisiin rajoittavasti.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kehitysvammaiset ihmiset eivät välttämättä voi elää haluamallaan tavalla. Heitä voidaan syrjiä sekä kehitysvammaisuuden että seksuaalivähemmistöön kuulumisen vuoksi.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Kaikki voivat itse päättää, kenen kanssa aikaansa viettävät.

Kehitysvammaisen ihmisen tulee saada nykyistä enemmän tietoa esimerkiksi ihmissuhteiden luomisesta ja perheen perustamisesta. Tiedon täytyy olla saavutettavaa ja selkokielistä.

Vaikutamme siihen, että tukea ihmissuhteiden luomiseen on saatavilla. Tukiliiton Kohtaa mut -motto on lupaus siitä, että me rakennamme kaikkien yhteistä maailmaa. Kaikkien on parempi elää, kun erilaiset ihmiset – myös vammaiset ja vammattomat – kohtaavat toisiaan ja muodostavat yhteisöjä.