Ihmissuhteita

Jokainen voi itse päättää, kenen kanssa viettää aikaansa. Ihmissuhteisiin voi tarvittaessa saada tukea.

Tätä tavoittelemme

Kehitysvammainen ihminen käy samoissa paikoissa kuin vammaton ja tapaa kaikenlaisia ihmisiä sekä luo kaikenlaisia ihmissuhteita. Jokainen saa itse päättää, kenen kanssa viettää aikaansa.

Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille. Ne käsittävät laajasti seksuaalisuuteen liittyviä elämänalueita, kuten terveyspalveluita, yksityisyyttä sekä oikeutta tietoon. Kehitysvammainen nuori saa tarvitsemansa tuen pystyäkseen käsittelemään hämmentäviä muutoksia omassa kehossaan ja mielessään.

Myös ihminen, jolla on kehitysvamma, voi kuulua seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Tällöin hän saa tukea seksuaalioikeuksiensa toteutumiseen.

Tarvittaessa ihmissuhteisiin saa tukea. Kehitysvammainen ihminen voi halutessaan perustaa perheen.

#YKvammaissopimus, artikla 23: Jokaisella on oikeus henkilökohtaisiin ihmissuhteisiin, avioliittoon, perheeseen ja vanhemmuuteen.

Nykytilanne

Kehitysvammaisen ihmisen on vaikeaa tutustua muihin kuin toisiin kehitysvammaisiin, koska hänellä ei käytännössä ole pääsyä sinne, missä toiset samanikäiset käyvät. Joskus paljon tukea tarvitsevan ihmisen läheiset tai esimerkiksi asuntoloiden henkilökunta vaikuttavat ihmisen ihmissuhteisiin rajoittavasti.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Vaikutamme lainsäädäntöön, palvelujärjestelmään ja asenteisiin, jotta kaikki voisivat itse päättää, kenen kanssa aikaansa viettävät.

Vaikutamme siihen, että tukea ihmissuhteiden luomiseen on saatavilla. Tuotamme saavutettavaa ja selkokielistä tietoa, joka vahvistaa kehitysvammaisen ihmisen mahdollisuutta saada tarvitsemansa tuki ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen. Järjestämme koulutusta ja tapahtumia, jotka tukevat sosiaalisia suhteita.

Tukiliiton Kohtaa mut -motto on lupaus siitä, että me rakennamme kaikkien yhteistä maailmaa. Kaikkien on parempi elää, kun erilaiset ihmiset – myös vammaiset ja vammattomat – kohtaavat toisiaan ja muodostavat yhteisöjä.

*

Videolla (2:30 min) Siiri ja Iina keksivät vaikka mitä yhteistä tekemistä. Vauhtia ei hidasta se, että kommunikaation keinoiksi tarvitaan muutakin kuin sanoja.