Yhdenvertaisuuslaki

Yhdenvertaisuuslaki sanoo, että ketään ei saa syrjiä.

Yhdenvertaisuuslaki sanoo, että ketään ei saa syrjiä esimerkiksi siksi, että hän on vammainen tai sairas.
Lain mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia eli kukaan ei ole parempi kuin toinen.

Yhdenvertaisuuslaki sanoo myös, että ketään ei saa syrjiä virastoissa, kouluissa tai työpaikoilla.

Lue lisää vammaisten ihmisten oikeuksista selkokielellä valtioneuvoston verkkosivuilta:
Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista – Selkokielinen versio (valtioneuvosto.fi)

Lue Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan verkkosivuilta selkokielellä
YK:n yleissopimus, joka koskee vammaisten henkilöiden oikeuksia:
Vammaisyleissopimuksen esittely – selkokieli – (vane.to)