Positiivinen erityiskohtelu ja kohtuulliset mukautukset

Vammaisilla ihmisillä on oikeus positiiviseen eli myönteiseen erityiskohteluun ja kohtuullisiin mukautuksiin.

Positiivinen erityiskohtelu

Vammaisilla ihmisillä on oikeus positiiviseen eli myönteiseen erityiskohteluun.
Se voi tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

 • Liikuntarajoitteisen työnhakijan annetaan osallistua työhaastatteluun etänä, vaikka muiden hakijoiden pitää tulla paikan päälle haastatteluun.
 • Työnantaja päättää palkata tiettyyn työhön ensisijaisesti vammaisia työntekijöitä.
 • Huvipuistossa vammainen lapsi ja hänen perheensä voivat ohittaa muut jonossa olevat.

Kohtuulliset mukautukset

Vammaisilla ihmisillä on oikeus kohtuullisiin mukautuksiin.
Kohtuullinen mukautus tarkoittaa, että ympäristöön tai palveluun tehdään muutos vammaista ihmistä varten.
Kohtuulliset mukautukset tekevät vammaisen ihmisen elämästä helpompaa.

Mukautukset voivat olla esimerkiksi

 • vammainen työntekijä saa tehdä lyhyemmän pituisen työpäivän, jotta hän jaksaa tehdä työtään
 • vammainen koululainen saa pitää hiljaisen tauon useammin kuin muut
 • vammainen ihminen saa käyttää avustajaa asioissa, jotka vammattomien ihmisten täytyy tehdä itsenäisesti, kuten pankissa asioimisessa
 • viranomainen varmistaa, että vammainen ihminen saa asioida sellaisen henkilön kanssa, joka ymmärtää asiakkaan käyttämää kommunikaatiota,
  esimerkiksi kommunikointia iPadin kuvaohjelmalla.

Kohtuullisia mukautuksia täytyy tehdä muun muassa

 • kouluissa
 • sairaaloissa
 • työpaikoilla
 • virastoissa
 • kaupoissa
 • ravintoloissa