Tarvitsetko kuntoutusta?

On tärkeää, että saat juuri sellaista kuntoutusta, joka auttaa sinua parhaiten.

Kuntoutusta on monenlaista, kuten:

 • sosiaalinen kuntoutus
 • ammatillinen kuntoutus
 • kuntouttava työtoiminta
 • vaativa lääkinnällinen kuntoutus
 • harkinnanvarainen kuntoutus.

On tärkeää, että saat juuri sellaista kuntoutusta, joka auttaa sinua parhaiten.

Seuraavaksi kerromme eri kuntoutuksista.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoitus on auttaa sinua selviytymään arjesta sekä pitämään huolta itsestäsi.
Se voi myös auttaa sinua kehittämään vuorovaikutustaitojasi sekä torjumaan syrjäytymistä.

Sosiaalista kuntoutusta ovat esimerkiksi:

 • keskustelu ja neuvonta
 • vertaistuki
 • ryhmätoiminta
 • työtoiminta.

Voit saada sosiaalista kuntoutusta yhdessä esimerkiksi lääkinnällisen kuntoutuksen ja ammatillisen kuntoutuksen kanssa.

Lue sosiaalisesta kuntoutuksesta selkokielellä Kuntoutussäätiön oppaasta (pdf).
Linkki aukeaa uuteen välilehteen.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoitus on:

 • parantaa tai ylläpitää työkykyäsi, jotta voit tehdä työtäsi
 • parantaa tai ylläpitää ammatillisia taitojasi, joita tarvitset työtehtävässäsi
 • auttaa sinua työllistymään
 • auttaa sinua pysymään töissä.

Ammatillinen kuntoutus voi olla sitä, että vammainen ihminen menee kokeilemaan jotakin työtä tai saa valmennusta työhön työpaikalla.

Jos haluat ammatilliseen kuntoutukseen, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi tai Kelaan.
Ammatillista kuntoutusta järjestävät TE-toimistot, Kela sekä ammatilliset oppilaitokset.

Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta selkokielellä Kevan verkkosivuilta.
Linkki aukeaa uuteen välilehteen.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on:

 • ehkäistä työttömyyden kielteisiä vaikutuksia toimintakykyysi
 • vahvistaa elämän- ja arjenhallintaa
 • ehkäistä syrjäytymistä
 • vahvistaa työkykyä.

Voit osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, jos

 • saat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea
 • et voi jostain syystä osallistua TE-toimiston palveluihin.

Lue lisää kuntouttavasta työtoiminnasta selkokielellä THL:n eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.
Linkki aukeaa uuteen välilehteen.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Voit saada vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, jos

 • olet alle 65-vuotias
 • et ole julkisessa laitoshoidossa
 • sinulla sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa elämääsi merkittävästi eli erityisen paljon.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tarkoitus on auttaa sinua pärjäämään arjessasi entistä paremmin.
Kuntouksessa saat ohjeita, joiden avulla voit kuntouttaa itseäsi kotonasi.

On tärkeää, että haluat kuntouttaa itseäsi ja otat itse vastuun kuntoutuksesta.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voi olla esimerkiksi

 • fysioterapiaa
 • psykoterapiaa
 • päiväkuntoutusta.

Kuntoutus voidaan järjestää yksilöterapiana tai ryhmäterapiana.
Se voi olla myös yhdistelmä erilaisista terapiamuodoista.

Kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa, kuntoutuskurssilla tai sopeutumisvalmennuskursseilla.
Terapeutti voi myös tulla asiakkaan kotiin tai kouluun.

Jotta voit päästä vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, tarvitset kuntoutussuunnitelman.
Kuntoutussuunnitelman tekee lääkäri julkisessa terveydenhuollossa.

Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.
Se voi myös maksaa sinulle kuntoutusrahaa siltä ajalta, kun olet kuntoutuksessa.

Harkinnanvarainen kuntoutus

Harkinnanvarainen kuntoutus täydentää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja ammatillista kuntoutusta.
Sitä järjestetään yleensä vain niille, joilla ei ole oikeutta muuhun Kelan kuntoutukseen.

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen tarkoitus on tukea osallistujan

 • työkykyä
 • opiskelukykyä
 • toimintakykyä.

Harkinnanvarainen kuntoutus voi olla

 • yksilötapaamisia
 • ryhmätapaamisia
 • kuntoutuskurssi
 • sopeutumisvalmennuskurssi
 • neuropsykiatrinen kuntoutus.

Harkinnanvaraista kuntoutusta järjestää Kela.

Lue lisää Kelan kuntoutuksista selkokielellä (pdf).
Linkki aukeaa uuteen välilehteen.