Kuntoutus

Kuntoutus parantaa tai ylläpitää toimintakykyä.

Kuntoutuksen tarkoitus on parantaa tai ylläpitää toimintakykyä.
Se tarkoittaa, että kuntoutuksen avulla vammainen ihminen tulee edelleen toimeen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

Kuntoutuksen tarkoitus on myös tukea itsenäistä elämää ja hyvinvointia.

Kuntoutus voi olla esimerkiksi:

 • kuntoutuskurssi
 • neuvontaa
 • terapiaa
 • koulutusta
 • apuvälineitä
 • rahallista tukea kuntoutuksen ajalle.

Kuntoutus on vapaaehtoista.
Kuntoutusta täytyy antaa lähellä vammaisen ihmisen asuinpaikkaa.
Kuntoutusta järjestävät esimerkiksi Kela, TE-toimistot ja hyvinvointialueet.

Kehitysvammainen ihminen tarvitsee kuntoutussuunnitelman, jotta hän voi saada kuntoutusta.
Kuntoutussuunnitelman tekee julkisen terveydenhuollon lääkäri.

Mikä on kuntoutussuunnitelma?

Kuntoutussuunnitelma on asiakirja, jossa kerrotaan, millaista kuntoutusta kehitysvammainen ihminen tarvitsee.
Lääkäri tekee kuntoutussuunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja terapeuttien kanssa.

Kuntoutussuunnitelmaan kirjoitetaan:

 • vammaisen ihmisen elämäntilanne
 • vammaisen ihmisen toimintakyky
 • vaikeudet, joita vamma tai sairaus aiheuttaa
 • kuntoutukset, joita vammainen ihminen tarvitsee
 • kuntoutuksen tavoitteet eli mitä muutosta kuntoutuksella halutaan saada aikaan.

Kuntoutussuunnitelma tarvitaan, kun vammainen ihminen hakee kuntoutusta.
Hyvinvointialueen terveydenhuollon täytyy huolehtia, että vammaisella ihmisellä on kuntoutussuunnitelma.

Lue lisää Kelan kuntoutuksista selkokielellä (pdf) Kelan sivuilta.
Linkki aukeaa uuteen välilehteen.