Kommunikoinnin kuntoutus ja opetus

Kommunikoinnin kuntoutuksen avulla pyritään varmistamaan toimiva vuorovaikutus.

Puheterapia

Puheterapiassa kuntoutetaan vuorovaikutuksen sekä puheen ja kielen häiriöitä. Kuntoutuksella pyritään ennaltaehkäisemään, kehittämään tai ylläpitämään yksilön ominaisuuksia. Kuntoutukseen halutaan aina mukaan yksilön lähi-ihmiset, jotta taidot siirtyisivät arkeen. Puheterapiassa voidaan harjoitella esimerkiksi vuorovaikutusleikkejä, uusia sanoja tukiviittomien ja/tai kuvien avulla tai lauseiden muodostamista teknisellä apuvälineellä.

Terveyskeskuksen puheterapeutti vastaa lievistä puheen ja kielen kehityksen häiriöistä sekä niiden kuntoutuksesta. Sairaaloiden ja erityishuoltopiirien puheterapeutit arvioivat ja suunnittelevat vaikeampien häiriöiden kuntoutusta. Yksityiset ammatinharjoittajat ja yrityksissä työskentelevät puheterapeutit toteuttavat pidempiaikaista kuntoutusta. Nuoren tai aikuisen kommunikoinnin häiriöihin liittyvissä asioissa kannattaa ottaa yhteyttä hyvinvointialueen puheterapeuttiin tai siihen paikkaan, joka on viimeksi vastannut kuntoutuksen seurannasta.

Kuntoutussuunnitelma laaditaan terveyskeskuksessa, sairaaloissa tai erityishuoltopiireissä. Suunnitelmaan kirjataan puheterapian tarve ja tavoitteet, toteutusaika sekä kertamääräiset käyntisuositukset. Suunnitelmaan on usein kirjattu myös muut kuntoutusta tukevat keinot ja tuentarpeet, kuten esimerkiksi suositukset kommunikaatio-ohjauksesta, puhevammaisten tulkkaustarpeesta tai sopeutumisvalmennuskurssin hyödystä.

Kommunikaatio-ohjaus on lähi-ihmisen tuki

Perinteisten terapioiden lisäksi yksilöt ja perheet voivat hyötyä kommunikaatio-ohjauksesta. Kommunikaatio­-ohjauksella tarkoitetaan yksilön lähipiiriin kuuluvien henkilöiden kommunikaatiovalmiuksien tukemista.

Kommunikaatio-ohjaajan avulla perheenjäsenet ja muut lähi-ihmiset voivat omaksua tukiviittomia, kuvakommunikointia tai yhtäaikaisesti molempia. Kommunikaatio-ohjaaja tekee parhaassa tapauksessa yhteistyötä puheterapeutin kanssa. Suosituksen ohjaukselle voi saada esimerkiksi puheterapeutilta, lääkäriltä tai sosiaalityöntekijältä.

Kommunikaatio-ohjaus on harkinnanvaraista palvelua, jonka myöntämisestä vastaa hyvinvointialueen sosiaalitoimi. Kommunikaatio-ohjauksen tarvetta on hyvä miettiä kuntoutustyöryhmässä, jossa laaditaan tavoitteet kokonaiskuntoutukselle. Kommunikaatio-ohjauksen tarkoitus on tukea yksilön kuntoutumista, se ei korvaa terapioita.

Elsi Kalapudas ja Toni Suutari kertovat, miten tukiviittomien käyttö voi helpottaa arkea. Viittomien avulla Hilla-tytär pystyy kertomaan muille ajatuksistaan.