Kommunikoinnin apuvälineet

Apuvälineillä voidaan lieventää kommunikoinnin esteitä.

Kommunikoinnin apuvälineen avulla viesti välitetään kuvilla, symboleilla, kirjoittamalla, synteettisen puheen tai videon avulla. Apuväline kuuluu lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, joten sen hankkimisesta vastaa pääsääntöisesti erikoissairaanhoito. Sopivan apuvälineen hankinta perustuu ammattilaisten tekemään arviointiin sekä käyttökokeiluun. Apuvälineen luovuttamisen yhteyteen kuuluu riittävä perehdytys ja käyttöopetus.

Kommunikoinnin apuvälineen hankinta voi olla ajankohtaista missä iässä tahansa. Nuoruus- ja aikuisiällä uusia tuen tarpeita voidaan arvioida uudelleen, vaikka lapsuuden aikaiset tukitoimet olisivat päättyneet. Apuvälineen sisällön oppiminen vie aikaa ja vaatii perehtymistä. Nuorelle täysin uusi kommunikointimuoto voi tuoda takaisin myös kuntoutustarpeen sekä lähi-ihmisten ohjauksen.

Kommunikoinnin apuvälineistä voi tiedustella yliopisto- tai keskussairaaloiden puheterapeuteilta, kuntouttavalta tai oman hyvinvointialueen puheterapeutilta.

Mimosa puhuu katseellaan -video

Mimosalla on Rettin oireyhtymä, joka vaikeuttaa monin tavoin hänen elämäänsä, muun muassa kommunikaatiota. Vaikka Mimosa ei kykene puhumaan, hänellä on paljon sanottavaa. Katseohjattu tietokone ja kommunikaatio-ohjelma antavat Mimosalle mahdollisuuden keskustella ja kertoa mielipiteensä. Videon pituus on 5:52 minuuttia. Tuotanto Tukiliiton Harvinaiset.