Kommunikoinnin apuvälineet

Apuvälineillä voidaan lieventää kommunikoinnin esteitä.

Kommunikoinnin apuvälineen avulla viesti välitetään kuvilla, symboleilla, kirjoittamalla, synteettisen puheen tai videon avulla. Apuväline kuuluu lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, joten sen hankkimisesta vastaa pääsääntöisesti erikoissairaanhoito. Sopivan apuvälineen hankinta perustuu ammattilaisten tekemälle arvioinnille ja käyttökokeiluille. Apuvälineen luovuttamisen yhteyteen kuuluu riittävä perehdytys ja käyttöopetus.

Kommunikoinnin apuvälineen hankinta voi olla ajankohtaista missä iässä tahansa. Nuoruus- ja aikuisiällä uusia tuen tarpeita voidaan arvioida uudelleen, vaikka lapsuuden aikaiset tukitoimet olisivat päättyneet. Apuvälineen sisällön oppiminen vie aikaa ja vaatii perehtymistä. Nuorelle täysin uusi kommunikointimuoto voi tuoda takaisin myös kuntoutustarpeen sekä lähi-ihmisten ohjauksen.

Kommunikoinnin apuvälineistä voi tiedustella yliopisto- tai keskussairaaloiden puheterapeuteilta, kuntouttavalta tai oman kunnan puheterapeutilta.