Valmentava koulutus

VALMA ja TELMA valmistelevat sinua ammatilliseen peruskoulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään.

Valmentavat koulutukset VALMA ja TELMA

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

TELMA-koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan työ- ja toimintakykyä. Koulutus antaa tukea mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen elämässä sekä mielekkään työn, työtehtävän tai työtoiminnan löytämisessä. Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt rakennetaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja kesto yksilöllisen suunnitelman mukaisesti 1 – 3 vuotta. Koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena ja opiskelijalle laaditaan HOJKS.

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

VALMA-koulutuksen tavoitteena on saada valmiuksia ammatillisiin perustutkinto-opintoihin. Koulutus antaa tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista, ammateista ja työelämästä. Koulutuksessa kehitetään opiskelussa, työelämässä ja arjessa tarvittavia taitoja. Valmaan pääsemisen edellytyksenä on, että opiskelijalla on tavoitteena ammatillisen perustutkinnon opiskelu. VALMA-koulutus on vuoden mittainen ja laajuudeltaan 60 osaamispistettä.