Valmentava koulutus

VALMA valmistelee sinua ammatilliseen koulutukseen ja TELMA valmentaa työhön ja itsenäiseen elämään.

Valmentavat koulutukset VALMA ja TELMA

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

TELMA-koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan työ- ja toimintakykyä. Koulutus antaa tukea mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen elämässä sekä mielekkään työn, työtehtävän tai työtoiminnan löytämisessä. Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt rakennetaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja kesto yksilöllisen suunnitelman mukaisesti 1 – 3 vuotta. Koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

VALMA-koulutuksen tavoitteena on saada valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen ja ammatillisen tutkinnon suorittamiseen. Koulutus antaa tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista, ammateista ja työelämästä. Koulutuksessa kehitetään opiskelussa, työelämässä ja arjessa tarvittavia taitoja. Valmentavaan koulutukseen pääsemisen edellytyksenä on, että perusopetuksen jälkeistä tutkintoa tai valmentavaa koulutusta ei ole suoritettuna ja tavoitteena on koulutuksen jälkeen hakeutua suorittamaan ammatillista tutkintoa tai tutkinnon osaa. VALMA-koulutus on pääosin vuoden mittainen ja laajuudeltaan 60 osaamispistettä.