Valmentava koulutus

TUVA valmentaa jatkamaan opintoja ja TELMA valmentaa työhön ja itsenäiseen elämään.

Valmentavat koulutukset TUVA ja TELMA

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

TELMA-koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan työ- ja toimintakykyä. Koulutus antaa tukea mahdollisimman itsenäiseen suoriutumiseen elämässä sekä mielekkään työn, työtehtävän tai työtoiminnan löytämisessä. Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt rakennetaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja kesto yksilöllisen suunnitelman mukaisesti 1 – 3 vuotta. Koulutus toteutetaan aina erityisopetuksena.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA) alkoi 1.8.2022. TUVA-koulutuksessa yhdistyvät aiemmat perusopetuksen lisäopetus, lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA).

TUVA-koulutuksen tavoitteena on saavuttaa sellaiset opiskeluvalmiudet, joiden avulla opiskelija voi hakeutua ammatilliseen koulutukseen tai lukioon ja suoriutua näistä opinnoista. Opiskeluvalmiuksilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi opiskelu/tutkintokielen osaamista, soveltuvia opiskelutaitoja sekä elämänhallinnan taitoja. Lisäksi TUVA-koulutuksen aikana voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, jos se on tarpeen halutun koulutuspaikan saamiseksi. Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua TUVA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa mukaisesti.