Peruskoulun jälkeen

Varaudu toisen asteen opintoihin ajoissa.

Varaudu muutokseen ajoissa

Vaikka oppivelvollisuus jatkuu peruskoulun jälkeen, pitää jatko-opintopaikkaa hakea erikseen. Sopivan opiskelupaikan löytäminen ja saaminen on pitkälti kiinni opiskelijan ja hänen perheensä aktiivisuudesta.

Peruskoulutuksen jälkeen nuoret voivat hakeutua tarpeidensa mukaan opiskelemaan esimerkiksi ammatillista perustutkintoa tai valmentavaan koulutukseen. Ammatillisen perustutkinnon voi opiskella joko yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammatillisessa erityisoppilaitoksessa.  Oppivelvollisuutta voi myös suorittaa kansanopistoissa ns. pitkillä linjoilla. Myös oppisopimus on toimiva kanava ammattiin.

Toisen asteen koulutukseen hakeutumista kannattaa ryhtyä pohtimaan jo reilusti ennen perusopetuksen päättymistä. Paras informaatio mahdollisista toisen asteen opiskelupaikoista löytyy oppilaan opinto-ohjaajalta tai omalta opettajalta. Varasuunnitelmiakin on syytä kehitellä, sillä aina opiskelupaikka ei heltiä ensimmäiseksi vaihtoehdoksi ajatellusta koulusta.

Miten valmistautua?

  • Tutustu opintopolku.fi-palveluun.
  • Tutustu erilaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, erityisammattioppilaitoksiin ja muihin opistoihin.
  • Kysy neuvoa opolta ja/tai opettajalta. Myös vanhemmat voivat kysyä ohjausta koululta.
  • Tutustu oppisopimuksella opiskeluun.
  • Ota yhteyttä oppilaitoksiin rohkeasti ja vieraile niissä jo peruskoulun aikana.
  • Kelan tukemia koulutuskokeiluja järjestävät ammatilliset erityisoppilaitokset. Tällaiseen kannattaa hakeutua selvittääkseen tuen tarpeen ja kiinnostuksen kohteet. Erityisoppilaitoksia ovat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Kiipulan ammattiopisto ja Optima.
  • Oppilaitoksissa voi käydä myös lyhyemmällä tutustumisvierailulla.
  • Oppilaitokset, joissa voi myös saada vaativaa erityistä tukea opintoihinsa: Suomen Diakoniaopisto, Optima, Savon ammattiopisto (Savon koulutuskuntayhtymä), Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Koulutuskeskus Salpaus.

Jos jatko-opiskelupaikka ei löydy, sinulla on mahdollisuus päästä kunnan työ- ja päivätoimintaan. Kunnan sosiaalityöntekijän tulee tehdä yhdessä nuoren ja tämän perheen kanssa palvelusuunnitelma, jossa käsitellään koulutusta, asumista ja työtä.