Peruskoulun jälkeen

Varaudu toisen asteen opintoihin ajoissa.

Varaudu muutokseen ajoissa

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan vanhemmat saattaa yllättää se, ettei toisen asteen oppilaitospaikka enää olekaan opiskelijan subjektiivinen oikeus, vaan sitä pitää erikseen hakea. Sopivan opiskelupaikan löytäminen ja saaminen on pitkälti kiinni opiskelijan ja hänen perheensä aktiivisuudesta.

Peruskoulutuksen jälkeen nuoret voivat hakeutua tarpeidensa mukaan opiskelemaan esimerkiksi ammatillista perustutkintoa tai valmentavaan koulutukseen. Ammatillisen perustutkinnon voi opiskella joko yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa tai ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Myös oppisopimus on toimiva kanava ammattiin.

Toisen asteen koulutukseen hakeutumista kannattaa ryhtyä pohtimaan jo reilusti ennen perusopetuksen päättymistä. Paras informaatio mahdollisista toisen asteen opiskelupaikoista löytyy oppilaan omalta opettajalta. Varasuunnitelmiakin on syytä kehitellä, sillä aina opiskelupaikka ei heltiä ensimmäiseksi vaihtoehdoksi ajatellusta koulusta.

Miten valmistautua?

  • Tutustu opintopolku.fi-palveluun.
  • Tutustu erilaisiin ammatillisiin oppilaitoksiin, erityisammattioppilaitoksiin ja muihin opistoihin.
  • Kysy neuvoa opolta ja/tai opettajalta. Myös vanhemmat voivat kysyä ohjausta koululta.
  • Tutustu oppisopimuksella opiskeluun.
  • Ota yhteyttä oppilaitoksiin rohkeasti ja vieraile niissä jo peruskoulun aikana.
  • Kelan tukemia koulutuskokeiluja järjestävät ammatilliset erityisoppilaitokset. Tällaiseen kannattaa hakeutua selvittääkseen tuen tarpeen ja kiinnostuksen kohteet. Erityisoppilaitoksia ovat Luovi, Kiipula, Aitoon koulutuskeskus,Validia, Optima, Keskuspuiston ammattioppilaitos.
  • Oppilaitoksissa voi käydä myös lyhyemmällä tutustumisvierailulla.

Jos jatko-opiskelupaikka ei löydy, sinulla on mahdollisuus päästä kunnan työ- ja päivätoimintaan. Kunnan sosiaalityöntekijän tulee tehdä yhdessä nuoren ja tämän perheen kanssa palvelusuunnitelma, jossa käsitellään koulutusta, asumista ja työtä.

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan TE-toimistoon.

Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu. Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuoriso- ja koulutustakuu koskevat kaikkia nuoria, myös kehitysvammaisia nuoria.

Lisätietoja:
www.nuorisotakuu.fi

Toisen asteen opintoja koskeviin kysymyksiin vastataan osoitteessa:
tyollisyys@tukiliitto.fi