Ammatillinen erityisoppilaitos

Suomessa on kuusi ammatillista erityisoppilaitosta, joissa opiskelevat saavat erityistä ohjausta, neuvontaa ja tukea. Oppilaitoksilla on useita toimipaikkoja eripuolilla Suomea.

Ammatillisista erityisoppilaitoksista saa tietoa sivulta: https://ameo.fi/.

AMEO on ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto, jonka muodostavat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Spesia, Ammattiopisto Live, Kiipulan ammattiopisto sekä Optima.

  • Käy lukemassa lisätietoja oppilaitosten omilta internetsivuilta.

Monilla ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on sivutoimipisteitä toisilla paikkakunnilla. Niistä saa parhaiten tietoa suoraan oppilaitoksista.