Ammatillinen erityisoppilaitos

Suomessa on seitsemän ammatillista erityisoppilaitosta, joissa opiskelevat saavat erityistä ohjausta, neuvontaa ja tukea.

Ammatillisista erityisoppilaitoksista saa tietoa sivulta: https://ameo.fi/

AMEO on ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkosto, jonka muodostavat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Optima sekä Validia Ammattiopisto.

Lisätietoja löydät oppilaitosten omilta www-sivuilta.

Monilla ammatillisilla erityisoppilaitoksilla on sivutoimipisteitä toisilla paikkakunnilla. Niistä saa parhaiten tietoa suoraan oppilaitoksista.