Oppisopimus

Oppisopimusopiskelu tapahtuu pääosin työpaikalla.

Voit hakeutua oppisopimuskoulutukseen ottamalla yhteyttä alueesi oppisopimustoimistoon, jonka voit löytää sivulta oppisopimus.fi.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän. Koulutuksessa pääosa opiskelusta toteutetaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Osaamista täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä, kuten oppilaitoksessa tai virtuaalisessa oppimisympäristössä. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja, joka voi olla esimies tai työntekijä.

Oppisopimuskoulutuksen kesto on yksilöllinen. Yhden tutkinnon osan voi suorittaa noin neljässä kuukaudessa, ja perustutkinnon suorittaminen voi viedä kolme vuotta. Kestoon vaikuttavat opiskelijan tavoitteet ja osaaminen. Perustutkinnon opiskelu on ilmaista, ja työsuhteessa olevalle opiskelijalle maksetaan palkkaa.

Tuetussa oppisopimuksessa huomioidaan erityisen tuen tarve työpaikalla oppimisessa. Tuettuun oppisopimukseen sisällytetään opiskelijan tarvitsemat tukitoimet. Se voi tarkoittaa sopivan työpaikan löytämistä, riittävää perehdyttämistä ja mahdollisia erityisjärjestelyitä. Ohjauksen ja tuen tulisi jatkua oppisopimuskoulutuksen alusta loppuun.