Erityishuollon kuljetukset

Kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus saada maksutta kuljetukset hänelle myönnettyihin erityishuollon palveluihin.

Kehitysvammalain mukaista erityishuoltoa saavalla henkilöllä on oikeus saada maksutta ja ilman omavastuuosuuksia kuljetukset, jotka ovat hänelle erityishuollon saamiseksi välttämättömiä. Tällaisia kuljetuksia ovat esimerkiksi kuljetukset toimintakeskukseen, jossa kehitysvammainen henkilö on kehitysvammalain mukaisessa työ- tai päivätoiminnassa, päiväkotikuljetukset kehitysvammaisen lapsen ollessa erityishuoltona myönnettävässä kuntouttavassa varhaiskasvatuksessa sekä lyhytaikaisen huolenpidon palveluihin liittyvät kuljetukset.

Erityishuollon kuljetusten järjestäminen tai niistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen on  erityishuoltoa järjestävän hyvinvointialueen vastuulla. Kuljetukset ja niiden maksuttomuus on asianmukaista kirjata erityishuoltona annettavien palveluiden ohella henkilölle laadittavaan erityishuolto-ohjelmaan (EHO).

Vaikka lain mukaan kuljetusten järjestämisen vaihtoehtona on niistä aiheutuvien kustannusten suorittaminen, niin hyvinvointialue voi valita jälkimmäisen vaihtoehdon vain, jos kehitysvammaisella henkilöllä on joku tapa, jolla hän voi päästä palveluun ilman järjestettyjä kuljetuksia, kuten läheinen tai läheisiä, jotka suostuvat kuljetuskustannusten korvaamista vastaan huolehtimaan henkilön kuljettamisesta erityishuollon palveluun. Kuljetusten puute ei saa estää kehitysvammaisen henkilön pääsyä hänelle vamman vuoksi tarpeen oleviin erityishuollon palveluihin.

Lainsäädäntö

Kehitysvammalaki 23.6.1977/519 39 §

Kehitysvamma-asetus 23.12.1977/988 3 §