Me Itse ry:n arvot

Me Itse ry:n arvot perustuvat ihmisoikeuksiin.

Mitkä ovat arvomme?

Arvot tarkoittavat asioita,
jotka ovat niin tärkeitä,
että ne ohjaavat ihmisen
tai ryhmän koko toimintaa.

Me Itsen arvot perustuvat ihmisoikeuksiin.
Suomi ratifioi eli otti käyttöön
YK:n yleissopimuksen
vammaisten ihmisten oikeuksista vuonna 2016.

Arvomme ovat:

1. Ihmisarvo

Ihmisarvo tarkoittaa,
että ihminen on arvokas
sellaisena kuin hän on.
Jokaisella ihmisellä on
ihmisarvo syntymästä asti.

Ihmisarvoa ei voi ottaa
keneltäkään pois.

Ihmisarvon takia meillä on
myös ihmisoikeudet.

Ihmisoikeudet kuuluvat
automaattisesti jokaiselle
ihmiselle maailmassa.

Kaikkia ihmisiä pitää
kohdella tasavertaisesti
ja oikeudenmukaisesti.

Kukaan ei ole parempi
tai huonompi kuin toinen,
eikä ketään saa syrjiä tai alistaa.

2. Itsemäärääminen  ja omien valintojen tekeminen

Meillä on oikeus määrätä
omista asioistamme
ja tehdä omia valintoja
omissa asioissamme.

Meillä on oikeus olla mukana,
kun päätetään asioista,
jotka koskevat meitä
ja vaikuttavat elämäämme.

Meillä on oikeus muodostaa
itse omat mielipiteemme.

3. Oman kokemuksen arvostaminen

Me tiedämme, mitä on
elää kehitysvammaisena ihmisenä
tässä yhteiskunnassa.
Meillä on siitä paljon kokemusta,
ja arvostamme sitä.

Toimimme yhdessä niin,
että myös muut ihmiset
ja yhteiskunta arvostavat meitä
ja meidän kokemustamme.

Haluamme, että meitä kuullaan
asiantuntijoina, kun suunnitellaan
palveluja ja ympäristöjä
kehitysvammaisille ihmisille.

Meillä kaikilla on oikeus
puhua omista asioistamme.

Osa meistä toimii kokemuspuhujina.
Kokemuspuhujat kertovat
kehitysvammaisten ihmisten
elämästä ja kokemuksista
erilaisissa tilaisuuksissa,
koulutuksissa ja työryhmissä.

4. Yhdessä tekeminen

Ihmisarvo näkyy siinä, kuinka ihmiset kohtelevat,
kunnioittavat ja haluavat ymmärtää toisiaan.

Me toimimme yhdessä
Me Itse -ryhmissä eri puolilla Suomea.
Saamme äänemme kuuluviin
myös Me Itsen johtoryhmän kautta.
Johtoryhmässä on vain kehitysvammaisia ihmisiä.

Opimme ja vaikutamme yhdessä
ja erilaisissa verkostoissa.
Kumppanit ovat meille tärkeitä,
sillä yhteistyön avulla
voimme varmistaa ja valvoa
ihmisoikeuksien toteutumista.

 

Kuvituskuvassa Jaana Nordlund ja ministeri Timo Harakka. Kuva Veikko Somerpuro.