Kokemuspuhujat

Haluatko tilata Me Itse ry:n kouluttaman puhujan?

Kehitysvammaisia puhujia voi tilata
monenlaisiin tilaisuuksiin.
Puhujan voi tilata esimerkiksi
ammattikorkeakouluihin, lukioihin,
ammattihenkilöstön täydennyskoulutuksiin,
vammaispalveluja kehittäviin työryhmiin,
erilaisiin järjestöihin sekä
sosiaali- ja terveysalan koulutuksiin.

Tilaisuudet voivat olla seminaareja,
koulutuksia, kursseja tai tapahtumia.

Koulutettuja puhujia asuu
eri puolilla maata.

 

Puhujan tilaaminen

Puhujan tilaaminen on helppoa!
Kun haluat tilata kokemuspuhujan
järjestämääsi tilaisuuteen,
ota yhteys hyvissä ajoin
Suunnittelija Sirkka Nikulaiseen
tai Me Itse ry:n toimistoon.

Voimme arvioida yhdessä
tilaajan tarpeet aiheen ja puhujan suhteen.