Taustatukitoiminta

Tule vapaaehtoiseksi tukemaan Me Itse -ryhmien toimintaa.

Taustatukipäivät 7.-8.9.2019
Tulppaanitalolla, Pinninkatu 51.

Me Itse ry haluaa tukea vapaaehtoisia taustatukihenkilöitä
järjestämällä muutaman kerran vuodessa koulutuspäiviä,
joissa heillä on mahdollisuus verkostoitua
muiden taustatukihenkilöiden kanssa.

Taustatukipäiville voi ilmoittautua sähköisellä
lomakkeella, joka lähetetään kaikille taustatukihenkilöille
kesäkuussa 2019.

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 25.8.2019.

Taustatukipäivien Ohjelma

7.9. Lauantain ohjelma:

 klo 9:00 Aamukahvi ja Tervetuloa!
Ajankohtaiset Me Itse -asiat

klo 9:45  Tyylikkäästi taustalla
Taustatukitoiminnan Webropol -kyselyn 2019 raportti

klo 11.30  Lounas

klo 12:30 Asumisen yhdenvertaisuus, kehittäminen ja kumppanuus
 Jutta Keski-Korhonen, Vaikuttamistoiminnan päällikkö/Tukiliitto

klo 14:00 Kahvi

klo 14:30 Perusteluja ja puolustamista
1) Mitä sisältyy henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen oikeuksiin?
Mistä hyvät neuvot silloin, jos näiden palvelujen hakemukset hylätään?

2) Hyvät kokemukset tuetusta päätöksenteosta
Maritta Ekmark, lakineuvoja/vapaaehtoistoimija

klo 17:00 Ruokailu
Vertaistukea ja virkistystä vapaaseen tahtiin

 

8.9. Sunnuntain ohjelma:

klo 9:00  Juodaan joustavasti aamukahvia 😊
Otetaan puheeksi seksuaalisuus ja seurustelu
Marja Holkeri, koordinaattori / Mielen Avoin Opisto ry

klo 11:00  Porinat, pohdinnat ja yhteenveto päivän puheenaiheesta

klo 11:30  Lounas

klo 12:00 Mitä pääteemoja tulevaan Me Itse -ryhmien oppaaseen?
Mitä hakemusperusteluiksi STEA:lle ja mitä palautetta Me Itsen tavoitteista

klo 13:00 Lähtökahvit ja kotia kohti

 

Uusi Toiminta-avustusohje löytyy täältä

 

Mitä vapaaehtoistoiminta on

Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä asema
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vapaaehtoistoiminta on palkatonta toimintaa.
Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta.
Kuka tahansa voi tehdä vapaaehtoistyötä
omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Vapaaehtoistyötä määrittävät monet eri lait.
Suomessa vapaaehtoistoimintaa koordinoi oikeusministeriö.

 

Vapaaehtoisen taustatukihenkilön tehtäväkuva

Me Itsen vapaaehtoisen taustatukihenkilön tehtävä
on toimia paikallisen Me itse -ryhmän tukena.

Taustatuki voi esimerkiksi auttaa
sopivan kokoontumispaikan löytämisessä.
Ryhmä voi tarvita tukea keskustelun tasapuolisessa
ohjaamisessa siten, että kaikilla osallistujilla
on mahdollisuus omaan puheenvuoroon,
omien mielipiteiden ja ajatusten esilletuontiin tai
osallistumiseen yhteiseen keskusteluun.

Taustatuki voi tukea kokoontumiskertojen suunnittelussa.
Hän voi tarvittaessa auttaa esityslistan kokoamisessa
tai kokousmuistion kirjaamisessa,
yhdessä ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin
tai jonkun muun sovitusti nimetyn jäsenen kanssa.

Ryhmä voi tarvita apua myös viestinnässä.
Me Itse ry:n tapahtumiin ilmoittaudutaan pääasiassa
paikallisen taustatuen kautta.

Taustatuen hyviä ominaisuuksia ovat
esimerkiksi tilannetaju, taito kuunnella ryhmää,
taito selventää toisinaan vaikeaselkoisten
käsitteiden ymmärtämistä, huumorintaju,
kyky kannustaa ryhmää tekemään valintoja
tai päätöksiä, kyky tukea toisten kunnioittamisessa
sekä innostaa myönteisen ilmapiirin rakentamisessa.

 

Mitä taustatuelta edellytetään ja odotetaan?

Vapaaehtoisilta taustatukihenkilöiltä
edellytetään seuraavia asioita.

1. Vaitiovelvollisuus

Edellytämme vaitiolovelvollisuutta.
Se tarkoittaa sitä, että taustatuki ei kerro
ryhmän jäsenen yksityisasioista ulkopuolisille
henkilöille tai ryhmän ulkopuolella.
Jäsenen asioista ja henkilökohtaisista kokemuksista
ei myöskään kerrota tai puhuta ulkopuolisille
tahoille ja henkilöille niin,
että jäsen on jonkin tilannekuvauksen
perusteella tunnistettavissa.

2. Luottamus

Toinen edellytys on luottamus.
Me Itse -ryhmälle, sen jäsenille sekä
ryhmän toiminnalle on erityisen tärkeää,
että taustatukihenkilöön voi luottaa kaikissa asioissa.

3. Kunnioitus

Kolmas edellytys on ihmisarvon, ihmisoikeuksien
ja yhdenvertaisuuden kunnioitus.

4. Sitoutuminen

Neljäs tekijä, jota taustatukihenkilöltä edellytetään,
on valmius sitoutua Me Itsen päätavoitteeseen.

 

Esite vapaaehtoistoiminnasta

Vapaaehtoistoimintamme on monenlaista ja monipuolista.
Paikallinen Me Itse -ryhmä voi tarvita tukea
esimerkiksi retkestä tiedottamisessa,
kokousmuistion kirjaamisessa tai
vaikkapa pikkujoulun järjestelyissä.
Vapaaehtoistoiminnan esitteen
löydät täältä (pdf).

Rekisteri

Me Itse kerää ja ylläpitää vapaaehtoistoimintansa edellyttämää rekisteriä,
joka sisältää vapaaehtoistyöntekijöiden henkilötietoja.
Vapaaehtoistoiminnan tietosuojaselosteemme
löydät täältä (pdf).