Taustatukitoiminta

Tule vapaaehtoiseksi tukemaan Me Itse -ryhmien toimintaa.

Taustatukipäivät 14.11.2020
tullaan järjestämään verkossa!

Tyylikkäästi taustalla -Webinaari, Teamsin kautta.

Jokaiselle taustatuelle lähetetään sähköpostitse
Taustatukipäivän ohjelma ja ilmoittautumisohje sekä
Teams -kutsun linkki. Linkin avulla pääsee osallistumaan
Tyylikkäästi taustalla -digiviikonloppumme ohjelmaan.

Me Itse ry haluaa tukea vapaaehtoisia taustatukihenkilöitä
järjestämällä muutaman kerran vuodessa koulutuspäiviä,
joissa heillä on mahdollisuus verkostoitua
muiden taustatukihenkilöiden kanssa.

 

Lauantai 14.11

8.30  Teams -yhteys avataan ja testaillaan yhteyksiä (äänet, kuva, muut toiminnot).

9.00  Esittäydytään, keitä on linjoilla?

9.30  Me Itsen toimiston tiedotusasiat

10.00 Toimeentulon ja edunvalvonnan näkymät
Miten käsittelen toimeentuloa ryhmäni kanssa?
Anne Saarinen, vammaispalvelujen asiantuntija,
lakineuvonta, Tukiliitto.

11.00 Tauko

11.30 Vaikuttamisen paikka!
Miten vaikutamme kunnallisvaalien 2021 kynnyksellä?
Kalle-Pekka Hietala, vammaisneuvoston koordinaattori,
Vantaan kaupunki

12.30 Tauko

12.45  Me Itsen uusi tavoiteohjelma 2022 – 2026
Vieläkö meikäläisissä on voimaa ja millaista taustatukipalautetta?
Jukka Kaukola, Me Itsen hallituksen varajäsen

13.45  Digiloikka vihdoin ja viimein!
Meikäläiset koronaa vastaan! -hankkeen tuloksista
Mitä hyviä digikäytäntöjä jakoon muille ryhmille?
Maritta Ekmark, hankkeen koordinaattori, Me Itse,

14.30  Yhteenvetoa päivästä

15.00  Ystävälliset kiitokset kaikille! 🙂

 

Tervetuloa mukaan!

*pienet ohjelmamuutokset mahdollisia

 

 

Tukitiimi

Taustatukihenkilöiden toiminnan tueksi on koottu
Tukitiimi syksyllä 2019.

Ensimmäiseen kokoonpanoon on kutsuttu seitsemän
kokenutta taustatukihenkilöä:
Marja Herala, Helsinki; Katriina Lehtinen, Turku;
Kaarina Lehto, Kauhajoki; Merja Luiro, Rovaniemi;
Jan Piilman, Tampere; Eva Pukkila, Kotka sekä
Ritva Silvennoinen, Joensuu.

 

Tukitiimi kokoontui viimeksi 14. – 15.8.2020 Tulppaanitalolla.

Katso kiva kuvakooste tästä linkistä.

 

 

Uusi Toiminta-avustusohje löytyy täältä

Taustatuille lähetetään Toiminta-Avustushakemus 2020
sähköpostitse. Kuitit voi skannata ja lähettää samaan
aikaan täytetyn hakemuksen kanssa toimistolle
osoitteeseen mia.saranen(at)meitse.fi .

Kevään kuitit on lähetettävä 1.6.2020 mennessä.
Syksyn kuitit on lähetettävä viimeistään 10.12.2020.

 

Mitä vapaaehtoistoiminta on?

Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä asema
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vapaaehtoistoiminta on palkatonta toimintaa.
Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta.
Kuka tahansa voi tehdä vapaaehtoistyötä
omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Vapaaehtoistyötä määrittävät monet eri lait.
Suomessa vapaaehtoistoimintaa koordinoi oikeusministeriö.

 

Vapaaehtoisen taustatukihenkilön tehtäväkuva

Me Itsen vapaaehtoisen taustatukihenkilön tehtävä
on toimia paikallisen Me itse -ryhmän tukena.

Taustatuki voi esimerkiksi auttaa
sopivan kokoontumispaikan löytämisessä.
Ryhmä voi tarvita tukea keskustelun tasapuolisessa
ohjaamisessa siten, että kaikilla osallistujilla
on mahdollisuus omaan puheenvuoroon,
omien mielipiteiden ja ajatusten esilletuontiin tai
osallistumiseen yhteiseen keskusteluun.

Taustatuki voi tukea kokoontumiskertojen suunnittelussa.
Hän voi tarvittaessa auttaa esityslistan kokoamisessa
tai kokousmuistion kirjaamisessa,
yhdessä ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin
tai jonkun muun sovitusti nimetyn jäsenen kanssa.

Ryhmä voi tarvita apua myös viestinnässä.
Me Itse ry:n tapahtumiin ilmoittaudutaan pääasiassa
paikallisen taustatuen kautta.

Taustatuen hyviä ominaisuuksia ovat
esimerkiksi tilannetaju, taito kuunnella ryhmää,
taito selventää toisinaan vaikeaselkoisten
käsitteiden ymmärtämistä, huumorintaju,
kyky kannustaa ryhmää tekemään valintoja
tai päätöksiä, kyky tukea toisten kunnioittamisessa
sekä innostaa myönteisen ilmapiirin rakentamisessa.

 

Mitä taustatuelta edellytetään ja odotetaan?

Vapaaehtoisilta taustatukihenkilöiltä
edellytetään seuraavia asioita.

1. Vaitiovelvollisuus

Edellytämme vaitiolovelvollisuutta.
Se tarkoittaa sitä, että taustatuki ei kerro
ryhmän jäsenen yksityisasioista ulkopuolisille
henkilöille tai ryhmän ulkopuolella.
Jäsenen asioista ja henkilökohtaisista kokemuksista
ei myöskään kerrota tai puhuta ulkopuolisille
tahoille ja henkilöille niin,
että jäsen on jonkin tilannekuvauksen
perusteella tunnistettavissa.

2. Luottamus

Toinen edellytys on luottamus.
Me Itse -ryhmälle, sen jäsenille sekä
ryhmän toiminnalle on erityisen tärkeää,
että taustatukihenkilöön voi luottaa kaikissa asioissa.

3. Kunnioitus

Kolmas edellytys on ihmisarvon, ihmisoikeuksien
ja yhdenvertaisuuden kunnioitus.

4. Sitoutuminen

Neljäs tekijä, jota taustatukihenkilöltä edellytetään,
on valmius sitoutua Me Itsen päätavoitteeseen.

 

Esite vapaaehtoistoiminnasta

Vapaaehtoistoimintamme on monenlaista ja monipuolista.
Paikallinen Me Itse -ryhmä voi tarvita tukea
esimerkiksi retkestä tiedottamisessa,
kokousmuistion kirjaamisessa tai
vaikkapa pikkujoulun järjestelyissä.
Vapaaehtoistoiminnan esitteen
löydät täältä (pdf).

Rekisteri

Me Itse kerää ja ylläpitää vapaaehtoistoimintansa edellyttämää rekisteriä,
joka sisältää vapaaehtoistyöntekijöiden henkilötietoja.
Vapaaehtoistoiminnan tietosuojaselosteemme
löydät täältä (pdf).