Taustatukitoiminta

Tule vapaaehtoiseksi tukemaan Me Itse -ryhmien toimintaa.

Taustatuille on omaa ohjelmaa
Me Itse -seminaaripäivänä
la 26.9.2020 Hämeenlinnassa

12.00 Tyylikkäästi taustalla / Me Itsen ajankohtaiskuulumiset
Maritta Ekmark ts. suunnittelija
Sirkka Nikulainen, suunnittelija

”Tyylikkäästi tukena”
Tukiliiton tarjontaa Me Itse- ryhmille ja taustatuille

13.00   Olisiko aika olla ihan diginä?

13.30    Jalkaudutaan työryhmiin:
Miten voin tukea ryhmäni digitaitoja helposti?

14.00   Kahvitauko

14.30    Vaikuttamisen voimaa oikeuksista
Ajankohtaistietoa vammaisten kuljetuspalveluista ja
henkilökohtaisesta avusta.

15.00   Siirrytään takaisin meikäläisten joukkoon.

 

Katso koko Me Itse -seminaarin ohjelma
kokonaisuudessaan Meikäläiset -jäsentiedotteesta
1_2020.

 

Taustatukipäivät 14.-15.11.2020
Tulppaanitalolla, Pinninkatu 51.

Me Itse ry haluaa tukea vapaaehtoisia taustatukihenkilöitä
järjestämällä muutaman kerran vuodessa koulutuspäiviä,
joissa heillä on mahdollisuus verkostoitua
muiden taustatukihenkilöiden kanssa.

Taustatukipäiville voi ilmoittautua sähköisellä
lomakkeella, joka lähetetään hyvissä ajoin ennen
h-hetkeä kaikille taustatukihenkilöille.

 

Tukitiimi

Taustatukihenkilöiden toiminnan tueksi on koottu
Tukitiimi syksyllä 2019.

Ensimmäiseen kokoonpanoon on kutsuttu seitsemän
kokenutta taustatukihenkilöä:
Marja Herala, Helsinki; Katriina Lehtinen, Turku;
Kaarina Lehto, Kauhajoki; Merja Luiro, Rovaniemi;
Jan Piilman, Tampere; Eva Pukkila, Kotka sekä
Ritva Silvennoinen, Joensuu.

 

Uusi Toiminta-avustusohje löytyy täältä

Taustatuille lähetetään Toiminta-Avustushakemus 2020
sähköpostitse. Kuitit voi skannata ja lähettää samaan
aikaan täytetyn hakemuksen kanssa toimistolle
osoitteeseen mia.saranen(at)meitse.fi .

Kevään kuitit on lähetettävä 1.6.2020 mennessä.
Syksyn kuitit on lähetettävä viimeistään 10.12.2020.

 

Mitä vapaaehtoistoiminta on

Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä asema
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vapaaehtoistoiminta on palkatonta toimintaa.
Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta.
Kuka tahansa voi tehdä vapaaehtoistyötä
omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Vapaaehtoistyötä määrittävät monet eri lait.
Suomessa vapaaehtoistoimintaa koordinoi oikeusministeriö.

 

Vapaaehtoisen taustatukihenkilön tehtäväkuva

Me Itsen vapaaehtoisen taustatukihenkilön tehtävä
on toimia paikallisen Me itse -ryhmän tukena.

Taustatuki voi esimerkiksi auttaa
sopivan kokoontumispaikan löytämisessä.
Ryhmä voi tarvita tukea keskustelun tasapuolisessa
ohjaamisessa siten, että kaikilla osallistujilla
on mahdollisuus omaan puheenvuoroon,
omien mielipiteiden ja ajatusten esilletuontiin tai
osallistumiseen yhteiseen keskusteluun.

Taustatuki voi tukea kokoontumiskertojen suunnittelussa.
Hän voi tarvittaessa auttaa esityslistan kokoamisessa
tai kokousmuistion kirjaamisessa,
yhdessä ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin
tai jonkun muun sovitusti nimetyn jäsenen kanssa.

Ryhmä voi tarvita apua myös viestinnässä.
Me Itse ry:n tapahtumiin ilmoittaudutaan pääasiassa
paikallisen taustatuen kautta.

Taustatuen hyviä ominaisuuksia ovat
esimerkiksi tilannetaju, taito kuunnella ryhmää,
taito selventää toisinaan vaikeaselkoisten
käsitteiden ymmärtämistä, huumorintaju,
kyky kannustaa ryhmää tekemään valintoja
tai päätöksiä, kyky tukea toisten kunnioittamisessa
sekä innostaa myönteisen ilmapiirin rakentamisessa.

 

Mitä taustatuelta edellytetään ja odotetaan?

Vapaaehtoisilta taustatukihenkilöiltä
edellytetään seuraavia asioita.

1. Vaitiovelvollisuus

Edellytämme vaitiolovelvollisuutta.
Se tarkoittaa sitä, että taustatuki ei kerro
ryhmän jäsenen yksityisasioista ulkopuolisille
henkilöille tai ryhmän ulkopuolella.
Jäsenen asioista ja henkilökohtaisista kokemuksista
ei myöskään kerrota tai puhuta ulkopuolisille
tahoille ja henkilöille niin,
että jäsen on jonkin tilannekuvauksen
perusteella tunnistettavissa.

2. Luottamus

Toinen edellytys on luottamus.
Me Itse -ryhmälle, sen jäsenille sekä
ryhmän toiminnalle on erityisen tärkeää,
että taustatukihenkilöön voi luottaa kaikissa asioissa.

3. Kunnioitus

Kolmas edellytys on ihmisarvon, ihmisoikeuksien
ja yhdenvertaisuuden kunnioitus.

4. Sitoutuminen

Neljäs tekijä, jota taustatukihenkilöltä edellytetään,
on valmius sitoutua Me Itsen päätavoitteeseen.

 

Esite vapaaehtoistoiminnasta

Vapaaehtoistoimintamme on monenlaista ja monipuolista.
Paikallinen Me Itse -ryhmä voi tarvita tukea
esimerkiksi retkestä tiedottamisessa,
kokousmuistion kirjaamisessa tai
vaikkapa pikkujoulun järjestelyissä.
Vapaaehtoistoiminnan esitteen
löydät täältä (pdf).

Rekisteri

Me Itse kerää ja ylläpitää vapaaehtoistoimintansa edellyttämää rekisteriä,
joka sisältää vapaaehtoistyöntekijöiden henkilötietoja.
Vapaaehtoistoiminnan tietosuojaselosteemme
löydät täältä (pdf).