Taustatukitoiminta

Tule vapaaehtoiseksi tukemaan Me Itse -ryhmien toimintaa.

Taustatukipäivät 14.-15.11.2020
Tulppaanitalolla, Pinninkatu 51.

Me Itse ry haluaa tukea vapaaehtoisia taustatukihenkilöitä
järjestämällä muutaman kerran vuodessa koulutuspäiviä,
joissa heillä on mahdollisuus verkostoitua
muiden taustatukihenkilöiden kanssa.

Taustatukipäiville voi ilmoittautua sähköisellä
lomakkeella, joka lähetetään hyvissä ajoin ennen
h-hetkeä kaikille taustatukihenkilöille.

 

Lauantai 14.11

9.30 Aamukahvi ja Tervetuloa!

10.00 Toimeentulon ja edunvalvonnan näkymät
Miten käsittelen toimeentuloa ryhmäni kanssa?
Anne Saarinen, vammaispalvelujen asiantuntija,
lakineuvonta, Tukiliitto.

12.00 Lounas

13.00 Vaikuttamisen paikka!
Miten vaikutamme kunnallisvaalien 2021 kynnyksellä?
Kalle-Pekka Hietala, vammaisneuvoston koordinaattori,
Vantaan kaupunki

14.15 Kahvi

15.00 Puretaan pienryhmien tulokset vaikuttamisesta.

16.00 Päivällinen ja vapaailta voi alkaa!

 

Sunnuntai 15.11

9.00 Aamukahvit

Digiloikka vihdoin ja viimein!
Meikäläiset koronaa vastaan! -hankkeen tuloksista
Mitä hyviä digikäytäntöjä jakoon muille ryhmille?
Maritta Ekmark, hankkeen koordinaattori,
Jukka Kaukola, hankkeen suunnittelija.

11.30 Lounas

12.30 Miten tästä eteenpäin?
Toiveita ja tarpeita tulevalle vuodelle 2021.
Yhteenveto viikonlopusta.

13.30 Lähtökahvit ja kotia kohti!

 

Ystävällisesti tervetuloa!

*pienet ohjelmamuutokset mahdollisia

 

 

Tukitiimi

Taustatukihenkilöiden toiminnan tueksi on koottu
Tukitiimi syksyllä 2019.

Ensimmäiseen kokoonpanoon on kutsuttu seitsemän
kokenutta taustatukihenkilöä:
Marja Herala, Helsinki; Katriina Lehtinen, Turku;
Kaarina Lehto, Kauhajoki; Merja Luiro, Rovaniemi;
Jan Piilman, Tampere; Eva Pukkila, Kotka sekä
Ritva Silvennoinen, Joensuu.

 

Tukitiimi kokoontui viimeksi 14. – 15.8.2020 Tulppaanitalolla.

 

 

Uusi Toiminta-avustusohje löytyy täältä

Taustatuille lähetetään Toiminta-Avustushakemus 2020
sähköpostitse. Kuitit voi skannata ja lähettää samaan
aikaan täytetyn hakemuksen kanssa toimistolle
osoitteeseen mia.saranen(at)meitse.fi .

Kevään kuitit on lähetettävä 1.6.2020 mennessä.
Syksyn kuitit on lähetettävä viimeistään 10.12.2020.

 

Mitä vapaaehtoistoiminta on

Vapaaehtoistoiminnalla on tärkeä asema
suomalaisessa yhteiskunnassa.

Vapaaehtoistoiminta on palkatonta toimintaa.
Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta.
Kuka tahansa voi tehdä vapaaehtoistyötä
omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan.

Vapaaehtoistyötä määrittävät monet eri lait.
Suomessa vapaaehtoistoimintaa koordinoi oikeusministeriö.

 

Vapaaehtoisen taustatukihenkilön tehtäväkuva

Me Itsen vapaaehtoisen taustatukihenkilön tehtävä
on toimia paikallisen Me itse -ryhmän tukena.

Taustatuki voi esimerkiksi auttaa
sopivan kokoontumispaikan löytämisessä.
Ryhmä voi tarvita tukea keskustelun tasapuolisessa
ohjaamisessa siten, että kaikilla osallistujilla
on mahdollisuus omaan puheenvuoroon,
omien mielipiteiden ja ajatusten esilletuontiin tai
osallistumiseen yhteiseen keskusteluun.

Taustatuki voi tukea kokoontumiskertojen suunnittelussa.
Hän voi tarvittaessa auttaa esityslistan kokoamisessa
tai kokousmuistion kirjaamisessa,
yhdessä ryhmän puheenjohtajan ja sihteerin
tai jonkun muun sovitusti nimetyn jäsenen kanssa.

Ryhmä voi tarvita apua myös viestinnässä.
Me Itse ry:n tapahtumiin ilmoittaudutaan pääasiassa
paikallisen taustatuen kautta.

Taustatuen hyviä ominaisuuksia ovat
esimerkiksi tilannetaju, taito kuunnella ryhmää,
taito selventää toisinaan vaikeaselkoisten
käsitteiden ymmärtämistä, huumorintaju,
kyky kannustaa ryhmää tekemään valintoja
tai päätöksiä, kyky tukea toisten kunnioittamisessa
sekä innostaa myönteisen ilmapiirin rakentamisessa.

 

Mitä taustatuelta edellytetään ja odotetaan?

Vapaaehtoisilta taustatukihenkilöiltä
edellytetään seuraavia asioita.

1. Vaitiovelvollisuus

Edellytämme vaitiolovelvollisuutta.
Se tarkoittaa sitä, että taustatuki ei kerro
ryhmän jäsenen yksityisasioista ulkopuolisille
henkilöille tai ryhmän ulkopuolella.
Jäsenen asioista ja henkilökohtaisista kokemuksista
ei myöskään kerrota tai puhuta ulkopuolisille
tahoille ja henkilöille niin,
että jäsen on jonkin tilannekuvauksen
perusteella tunnistettavissa.

2. Luottamus

Toinen edellytys on luottamus.
Me Itse -ryhmälle, sen jäsenille sekä
ryhmän toiminnalle on erityisen tärkeää,
että taustatukihenkilöön voi luottaa kaikissa asioissa.

3. Kunnioitus

Kolmas edellytys on ihmisarvon, ihmisoikeuksien
ja yhdenvertaisuuden kunnioitus.

4. Sitoutuminen

Neljäs tekijä, jota taustatukihenkilöltä edellytetään,
on valmius sitoutua Me Itsen päätavoitteeseen.

 

Esite vapaaehtoistoiminnasta

Vapaaehtoistoimintamme on monenlaista ja monipuolista.
Paikallinen Me Itse -ryhmä voi tarvita tukea
esimerkiksi retkestä tiedottamisessa,
kokousmuistion kirjaamisessa tai
vaikkapa pikkujoulun järjestelyissä.
Vapaaehtoistoiminnan esitteen
löydät täältä (pdf).

Rekisteri

Me Itse kerää ja ylläpitää vapaaehtoistoimintansa edellyttämää rekisteriä,
joka sisältää vapaaehtoistyöntekijöiden henkilötietoja.
Vapaaehtoistoiminnan tietosuojaselosteemme
löydät täältä (pdf).