Perusoikeudet kuuluvat kaikille

Perusoikeudet kuuluvat meille kaikille.

Suomen perustuslakiin on kirjattu suomalaisten perusoikeudet.
Perusoikeudet kuuluvat meille kaikille.

Yksi tärkeä perusoikeus on yhdenvertaisuus.
Se tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia.
Jokaisella meistä on oikeus elämään.

Kaikilla on myös oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja oikeus liikkua vapaasti.

Perusoikeuksiin kuuluu myös muun muassa se, että jokaisella on oikeus:

  • koskemattomuuteen eli siihen,että kukaan ei saa koskettaa häntä ilman lupaa
  • omaan kieleen
  • maksuttomaan perusopetukseen
  • terveyspalveluihin ja sosiaalipalveluihin.

Lue lisää perus- ja ihmisoikeuksista selkokielellä oikeusasiamiehen verkkosivulta.
Linkki aukeaa uuteen välilehteen.