Vammaisen ihmisen itsemääräämisoikeus erityishuollossa

Erityishuollossa täytyy kunnioittaa vammaisen ihmisen ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä.

Erityishuollon palveluissa eli kehitysvammaisille ihmisille tarkoitetuissa palveluissa täytyy kunnioittaa vammaisen ihmisen ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä.

Se tarkoittaa, että erityishuollon palveluissa täytyy ottaa huomioon erityistä tukea tarvitsevan ihmisen:

  • toiveet
  • mielipiteet
  • etu
  • yksilölliset tarpeet.

Kun ihminen on erityishuollossa, on tärkeää, että hän saa osallistua ja vaikuttaa omiin asioihinsa.

Erityishuollon työntekijöiden pitää suunnitella yhdessä kehitysvammaisen ihmisen kanssa miten häntä autetaan päättämään omista asioistaan.

Lisäksi täytyy suunnitella, miten hän voi käyttää itsemääräämisoikeuttaan.